Antisemitisme jodenhaat racisme

Antisemitisme jodenhaat racisme antisemitisme of jodenhaat is de meest voorkomende vorm van discriminatie in Nederland. Antisemitisme jodenhaat racisme wat is de oorzaak en hoe kunnen we dit grote probleem in Nederland verminderen. 

Antisemitisme jodenhaat racisme

Antisemitisme jodenhaat racisme: wat is antisemitisme

Onder antisemitisme verstaan we het discrimineren van Joden ten gevolge van hun ras of godsdienst, men heeft vele vooroordelen ten opzichte van Joodse mensen en neemt een vijandige houding tegen dezen aan. Ook vroeger was er al sprake van antisemitisme in Duitsland werden tijdens de Duitse Kruistocht in 1096 in heel wat steden de Joodse burgers vermoord en uitgeroeid. Vroeger had antisemitisme duidelijk een religieus karakter men had een afkeer van de Joden omdat deze de Heere Jezus hadden vermoord.

Antisemitisme jodenhaat racisme

Tegenwoordig spelen vele andere motieven een rol zoals het economische leven van de Joden die een grote rol gingen spelen in de handel en de financiële dienstverlening wat jaloezie, afgunst en haatgevoelens opriep. Die nog eens werden versterkt omdat de Joden over het algemeen zeer succesvol waren in hun economisch leven. In Nederland waren zeer vele Joden werkzaam in de genoemde sectoren omdat door economische antisemitisme het voor Joden niet mogelijk was om zich aan te sluiten bij een gilde zodat men de kans niet kreeg om een middenstandsberoep uit te oefenen. Antisemitisme jodenhaat racisme.

Antisemitisme jodenhaat racisme

Antisemitisme jodenhaat racisme: en de Holocaust

Is er sprake van politiek – economisch antisemitisme dan spelen angst, jaloezie en vooroordelen een grote rol. Men had angst dat de Joden er op uit waren om de wereld te veroveren en te overheersen, hiervoor zou op internationale schaal samenzweringen georganiseerd worden met zowel kapitalisten als communisten. Veel van deze veronderstellingen zijn gebaseerd op ‘ de Protocollen van de Wijzen van Zion ‘. Aan het begin van de twintigste eeuw kwamen deze protocollen in Rusland in de publiciteit, het was een fictief verslag van een vermeende vergadering van een Joodse wereldregering. Al snel bleek het een vervalsing te zijn het kwaad was toen echter al geschied. Nazi – Duitsland heeft uitgebreid gebruik gemaakt van deze protocollen om de haat van de bevolking tegen de Joden danig te vergroten. Het Duitse antisemitisme bestond uit een mix van economische en politieke theoriën gemengd met het feit dat men de Joden minderwaardige mensen vond en dat zij zelf het superieure Germaanse Volk waren. Soms werd het religieuze element nog toegevoegd om met al deze redenen de Holocaust te kunnen rechtvaardigen. Tijdens deze massamoord werden tussen 1942 en 1945 ongeveer zes miljoen Europese Joodse burgers onschuldig omgebracht. Deze Holocaust had natuurlijk niet op deze schaal en in dit tijdsbestek plaats kunnen vinden als ook in andere landen zoals Nederland, Frankrijk en de Oost – Europese landen het antisemitisme niet welig had getierd. Antisemitisme jodenhaat racisme een ernstige zaak.

Antisemitisme jodenhaat racisme

Antisemitisme jodenhaat racisme: antisemitische gebeurtenissen in Nederland

Ook na de Tweede Wereldoorlog en na de verschrikkelijke Holocaust blijft het antisemitisme voortbestaan ook in Nederland. Vaak bestaan deze antisemitische voorvallen uit het drukken en verspreiden van antisemitische lectuur en uit het roepen van antisemitische leuzen tijdens demonstraties. Ieder conflict tussen Israël en zijn buurland vergroot het antisemitisme ook na het conflict om de Gazastrook in de jaren 2008 en 2009 zien we een toename van het aantal incidenten. In Nederland waar ruim 50.000 Joden wonen vonden in het jaar 2010 124 antisemitische incidenten voor, een fors aantal in vergelijking met het aantal Joodse burgers en met andere Europese landen. Men wijt de toename van het aantal antisemitische conflicten voornamelijk aan het Israëlisch – Palastijns conflict. Een voorbeeld van een antisemitisch incident in Nederland in Februari 2009 waarbij gelukkig geen slachtoffers vielen was de beschieting van een Joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Amstelveen. Antisemitisme jodenhaat racisme.

Antisemitisme jodenhaat racisme

Antisemitisme jodenhaat racisme: wat kunnen we eraan doen

Antisemitisme is een ernstige zaak als men erover nadenkt dat Joodse medemensen tijdens de Holocaust onschuldig op geweldig grote schaal werden vermoord alleen omdat ze uit Joodse ouders geboren waren. Ook ons zou dus om een soortgelijke reden dit kunnen overkomen en de praktijk leert ons dat we er in Nederland en ook in vele andere landen nog niets van geleerd hebben ook, het veroordelen van onze medemens op basis van ras of geloof blijft gewoon doorgaan ongelofelijk. Wat kan men er tegen doen, slachtoffers van antisemitisme kunnen dit melden zowel bij het CIDI ( Centrum Informatie en Documentatie Israël ) als bij het Meldpunt Discriminatie. Justitie neemt kennis van iedere melding en beslist of er werk van gemaakt word of niet. Vele voorvallen blijven ongemeld omdat men angst heeft voor vergeldingsmaatregelen in de privé – sfeer. Informatie geven over onze Joodse medeburgers, hun land en geschiedenis kan er toe bij dragen om het aantal incidenten terug te dringen. Tevens is de rechterlijke procedure wel voor enige verbetering vatbaar. Antisemitisme jodenhaat racisme werk aan de winkel voor alle Nederlandse burgers die een gezamelijke verantwoording hebben om het land leefbaar te houden.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *