Bronsttijd Veluwe edelherten

Bronsttijd Veluwe edelherten deze voortplantingstijd zorgt voor veel beweging en veranderingen onder de edelherten overal en ook op de Veluwe. Bronsttijd Veluwe edelherten geïnteresseerd om hier meer over te weten te komen lees dan dit artikel.

Bronsttijd Veluwe edelherten

Bronsttijd Veluwe edelherten: de paringstijd

De bronsttijd is de paringstijd waarin de mannelijke edelherten veel activiteiten ondernemen om een bronstroedel te vormen, de rest van het jaar leven mannelijke en vrouwelijke herten in aparte roedels gescheiden van elkaar. De bronstijd begint ongeveer begin September en duurt tot plusminus half Oktober, aan deze bronstijd gaat een voorbereidingstijd vooraf waarin de mannelijke edelherten verschillende lichamelijke veranderingen ondergaan en waarbij in de mannelijke roedels meer onverdraagzaamheid tegen elkaar voorkomt dan tijdens de rest van het jaar. De lichamelijke veranderingen waarmee de dieren te maken krijgen zijn dat zowel de spieren van de nek als de beharing van hals en nek zich sterk ontwikkelen. De spieren in de nek worden zelfs eens zo dik. Tevens ontwikkeld het dier een keelzak die loopt in het gedeelte van de onderlip tot aan de keel. Deze lichamelijke veranderingen veranderen het edelhert zo dat het nog indrukwekkender wordt als normaal.

Bronstijd Veluwe edelherten

Bronsttijd Veluwe edelherten: plaatsherten en bijherten

Als de dieren zich vol gegeten hebben en zich sterk voelen zal hij proberen zich bij een roedel kaalwild ( wat de naam is voor een groep vrouwelijke dieren ) te voegen, het dier krijgt dan de naam plaatshert. Een roedel kaalwild wordt het gehele jaar door en dus ook tijdens de bronsttijd geleid door de leidhinde .De naam plaatshert is ontstaan uit het feit dat het hert op een bepaalde plaats in het roedel blijft staan en van hier af zijn plaats zal verdedigen en eventuele concurrenten op een afstand zal houden. Deze concurrenten noemen we bijherten, in het begin van de bronsttijd kunnen we ook grotere roedels zien naarmate de tijd verstrijkt en de hinden paringsbereid worden worden de bijherten echter steeds actiever en ontstaan er ook kleinere roedels als het een bijhert lukt om hinden van een roedel af te pakken.

Bronstijd Veluwe edelherten

Bronsttijd Veluwe edelherten: de verdediging

Als een bijhert pogingen waagt om hinden te veroveren zal het plaatshert door impossante houdingen en burlgeluid te maken dit proberen te voorkomen. Het hert burlt om duidelijk te maken dat het bijhert zijn territorium moet verlaten, komt het dier toch nog dichterbij dan zal het edelhert het dier bestormen om het op deze manier te verjagen soms loopt dit uit op een gevecht. De spieren in de nek zijn in deze tijd eens zo dik geworden om sterk genoeg te zijn om deze geweigevechten te kunnen leveren. Ook heeft men in de voorbereidingstijd voorafgaand aan de bronstijd een vetvoorraad gekweekt om in de bronstijd over energie te kunnen beschikken. Tijdens de bronstijd wordt er door het mannelijke hert weinig voedsel tot zich genomen, en als het dier eet verteert het bijna niet omdat het dier erg onrustig is.

Bronstijd Veluwe edelherten

Bronsttijd Veluwe edelherten: de bronstijd

Meestal neemt in de laatste week van September het geburl en de gevechten toe omdat er dan zeer veel bronstige hinden zijn, vanaf de late namiddag tot laat in de ochtend kan de strijd tussen de verschillende herten doorgaan. Per gebied kan deze periode verschillen voor de Noordwest – Veluwe geldt doorgaans de laatste week van September, in het Zuidoostelijke deel van de Veluwe kan men dit verschijnsel meestal aantreffen in de eerste week van Oktober. De bevruchting van de hinden noemen we met andere woorden ook wel het beslagen zijn van de hinden. De geboorte van de meeste hertenkalfjes mag verwacht worden in Mei. Zijn er hinden die later bronstig worden dan wordt voor dit vrouwtje meestal veel strijd geleverd waarbij meerdere mannelijke edelherten zijn betrokken. Na de bronsttijd is het mannetje sterk vermagerd maar nadat men is terug gekeerd in de oorspronkelijke roedels komen ze door het eten van eikels en beukennootjes weer vlug op krachten.

Bronstijd Veluwe edelherten

Bronsttijd Veluwe edelherten: wild speuren

Wil men tijdens de bronsttijd edelherten zien zorg dan dat men kennis heeft van het terrein en dat men op de hoogte is van de normale verblijfplaatsen van de edelherten. Natuurlijk zal het geluid dat de herten tijdens de bronsttijd maken helpen om de plaats te bepalen waar men de dieren kan zien.

Gaat men op speurtocht let dan altijd op de windrichting en zorg ervoor dat men de wind niet in de rug heeft omdat de dieren dan vlugger mensen ruiken.

Helaas is het bosgebied van Koninklijke Houtvesterij Het Loo tijdens de bronsttijd gesloten, men kan wel terecht in het Nationale Park de Hoge Veluwe. Dit gebied heeft verschillende wildobservatieplaatsen waar men een gedeelte van de bronst mee kan maken en waar men een goede kans heeft om de herten te zien.

Bronsttijd Veluwe edelherten een geweldige ervaring in de natuur.

Comments

  1. De bronstijd gaat weer beginnen, de bokken jagen achter de vrouwtjes herten (geiten) aan.
    Dat kan gevaarlijke situaties opleveren op de weg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *