De Blauwe Kamer Wageningen

De Blauwe Kamer Wageningen een mooi natuurgebied wat we kunnen vinden tussen de plaatsen Wageningen, Opheusden en Rhenen. Dit natuurgebied ligt tussen de Nederrijn en de Grebbeberg en is een rivieroeverreservaat met een dynamisch landschap wat zorgt voor een bijzondere vegetatie en aantrekkelijk is voor verschillende vogelsoorten. De Blauwe Kamer Wageningen leuk om hier eens een kijkje te nemen.

De Blauwe Kamer Wageningen

De Blauwe Kamer Wageningen: dynamisch rivieroeverreservaat

Dit natuurgebied bij Wageningen wat een open verbinding heeft met de Nederrijn noemt men een rivieroeverreservaat. Nadat men in het jaar 1992 een gedeelte van een zomerdijk die was gelegen tussen de uiterwaarden die liggen onder aan de Grebbeberg en de Nederrijn heeft afgegraven overstroomt de Blauwe Kamer regelmatig als de Rijn een hoge waterstand vertoont. Het feit dat het gebied af en toe onder water staat zorgt voor een bijzondere plantengroei en heeft ook invloed op de vogelsoorten die we hier tegenkomen. Landschap wat we in het natuurgebied zien zijn onder andere moerassen met wilgenbossen en grasweilanden vol met mooie bloemen.

De Blauwe Kamer Wageningen

De Blauwe Kamer Wageningen: de vogelwereld

Het natuurgebied De Blauwe Kamer is uitstekend geschikt voor vele verschillende vogelsoorten, als we in een vogelkijkhut zitten kunnen we verschillende soorten waarnemen. Waaronder de lepelaars waarvan zelfs enkele broedpaartjes in het gebied voorkomen. De lepelaar met zijn bijzondere lepelvormige snavel zeeft met deze snavel voedsel uit ondiep water. We zien de lepelaar hier enkel in de warme jaargetijden tijdens de herfst en de winter trekt de vogel naar warmere streken in het zuiden. Vanuit de vogelhut zien we ook een kolonie aalscholvers, deze viseters hebben een prachtige tekening op hun vleugels. De aalscholver die hoofdzakelijk zwart is verandert in het voorjaar doordat dan rond de kop en ook bij de poten witte veren verschijnen. Een andere vogel die we tegenkomen is de ijsvogel, deze vogels broeden in holen in de steile oevers van de slenken deze holen graven de vogels zelf. Door de aanwezigheid van veel vis is het hier een lustoord voor de ijsvogel. Vis is de enige voedselsoort voor de ijsvogel daarmee houdt het dier niet van koude winters en van ijs al zou men van een vogel met deze naam wat anders verwachten. Bij ijs en koude verhongeren vele ijsvogels en daarom is de ijsvogelstand na zachte winters relatief hoog terwijl deze na strenge winters beduidend lager is. In September komt de visarend enkele weken te gast in het gebied als de vogel op trektocht is naar het zuiden.

De Blauwe Kamer Wageningen

De Blauwe Kamer Wageningen: vroeger

Langs de rivier vonden we in vroegere tijden vele steenfabrieken zo ook in De Blauwe Kamer waar een steenfabriek stond die de naam de Blauwe Kamer droeg. De fabriek was in bedrijf van ongeveer het jaar 1900 tot aan 1975 toen is de steenfabriek net als de meeste anderen die hier langs de rivier stonden gesloten. Met een ringoven werden hier vele stenen gebakken, tegenwoordig vinden we in het zuidelijke deel van het natuurgebied nog restanten van deze steenfabriek. Deze restanten bestaan uit de ringoven, de helft van de vroegere schoorsteen die toen 65 meter lang was en resten van zowel het pomphuis als de machinekamer. Als men nu een bezoekje brengt aan de restanten van de toenmalige steenfabriek treft men vleermuizen en bijen aan en op warme dagen soms ook konikspaarden die een koele schaduwplek zochten. De koninkspaarden begrazen samen met de Galloway – runderen het natuurgebied De Blauwe Kamer, de Grebbeberg is een veilige uitwijkmogelijkheid voor de dieren als het water soms mocht komen.

De Blauwe Kamer Wageningen

Wandelen natuurgebied Blauwe Kamer

De ingang van het natuurgebied vinden we bij het veer van Opheusden, hier staat ook het bezoekerscentrum. In het bezoekerscentrum kan men een diaklankbeeld over het gebied bekijken en tevens is er een steeds wisselende tentoonstelling. Bij het centrum is een wandelboekje verkrijgbaar waarin de twee uitgezette wandelroutes van 6 en 2,5 kilometer zijn beschreven, eveneens is er een leuk opdrachtboekje voor de jeugd gemaakt wat heet ‘ op avontuur in de Blauwe Kamer ‘. Dit boekje nodigd de jonge mensen uit om op ontdekkingsreis in het gebied te gaan en zij zullen voor vele verrassingen komen te staan. Wandelaars kunnen het beste laarzen dragen. De Blauwe Kamer Wageningen een uitdagend stukje natuur om volop van te genieten.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *