De vier vrouwen van Willem van Oranje

De vier vrouwen van Willem van Oranje

De vier vrouwen van Willem van Oranje, Anna van Buren, Anna van Saksen, Charlotte de Bourbon en als laatste Louise de Coligny. In dit artikel worden de vier vrouwen van prins Willem van Oranje in het voetlicht gezet omdat ook zij met hun zorgende, liefhebbende, luisterende en adviserende werk een invloed hebben gehad op de inzet van Willem van Oranje en daardoor op de geschiedenis van ons land. De vier vrouwen van prins Willem van Oranje.

De vier vrouwen van Willem van Oranje

De eerste vrouw van Willem van Oranje Anna van Buren

De eerste vrouw van Willem van Oranje, Anna van Buren werd geboren in 1533 als de enige dochter van Maximiliaan van Egmond hij was graaf van Buren en Leerdam. Anna van Buren trouwde in 1551 met Willem van Oranje zij beiden waren toen nog jong. Door dit huwelijk breidden de bezittingen van Willem van Oranje sterk uit want Anna was erg rijk. Twee kinderen werden uit dit huwelijk geboren Filips Willem in 1554 en dochter Maria in 1556. Al op jonge leeftijd is in 1558 Anna van Buren overleden. Een schokkend feit was verder dat Filips Willem werd ontvoerd naar Spanje toen hij 11 jaar was als wraak maatregel vanwege de activiteiten van zijn vader Willem van Oranje. Filips Willem is later gehuwd met Eleonora de Bourbon, hij heeft zijn vader nooit meer teruggezien. Maria trouwde met Filips graaf van Hohenlohe. De vier vrouwen van prins Willem van Oranje Anna van Buren was hiervan de eerste.

De tweede vrouw van Willem van Oranje Anna van Saksen

De tweede vrouw van Willem van Oranje Anna van Saksen was de enige dochter van Maurits van Saksen zij werd geboren in het jaar 1544 haar huwelijk met Willem van Oranje vond plaats in 1561.

Ook in dit huwelijk werden kinderen geboren twee dochters en een zoon, als oudste kind Anna in 1563 daarna volgde Maurits in 1567 en in 1569 weer een meisje wat de naam Emilia kreeg. Dit huwelijk werd ontbonden in 1571 de reden hiervoor was onder andere het losbandige leven wat Anna van Saksen leidde, zij stierf in 1577. Dochter Anna trouwde met Willem Lodewijk van Nassau. Zoon Maurits werd een belangrijk strateeg en een waardige opvolger van zijn vader na diens dood, heel wat militaire overwinningen staan op zijn naam zoals onder andere de slag bij Nieuwpoort in het jaar 1600. Emilia trouwde met Emanuel die prins was van Portugal. De vier vrouwen van Willem van Oranje ook aan dit tweede huwelijk was een einde gekomen.

De derde vrouw van Willem van Oranje Charlotte de Bourbon

De derde vrouw van Willem van Oranje Charlotte de Bourbon was een dochter van Willem Lodewijk van Bourbon die hertog was van Montpensier en werd geboren rond 1546/ 1547. Zij werd abdis van Jouarre later is ze naar de Palts gekomen en Hervormd geworden. In 1575 trouwde Charlotte de Bourbon met Willem van Oranje en werd daarmee zijn derde vrouw. Kort achter elkaar werden uit deze verbintenis zes kinderen geboren wat allen meisjes waren. Louise Juliana als oudste in1576, daarna in 1577 de tweede dochter Elisabeth, Catharina Belgica de derde in de rij in 1578 waarna in 1579 Charlotte Flandrina volgde. In 1580 werd Charlotte Brabantina geboren en als laatste in de rij Emilia II in het jaar 1581. In Antwerpen werd door Jean Jeareguy een aanslag gepleegd op Willem van Oranje deze werd hierbij gewond. Hij werd zeer liefdevol en plichtgetrouw verzorgd door zijn vrouw Charlotte de Bourbon zij stierf echter in 1582 mede omdat deze verzorging veel inspanningen van haar lichaam vroeg (dat verzwakt was na zes bevallingen kort achter elkaar). De oudste dochter Louise Juliana ging een huwelijk aan met Frederik IV van de Palts. Elisabeth trouwde men Henri hertog van Bouillon, Catharina Belgica werd de vrouw van Filips Lodewijk II van Hanau. De vierde dochter trouwde niet maar werd abdis in Poitiers, haar zusje Charlotte Brabantina ging een huwelijk aan met Claude van Thouars die hertog was. De jongste dochter Emilia II trad in het huwelijk met Frederik van Zweibrücken – Landsberg. De vier vrouwen van prins Willem van Oranje hadden een bewogen leven.

De vier vrouwen van Willem van Oranje de vierde vrouw Louise de Coligny

De vier vrouwen van prins Willem van Oranje de vierde vrouw Louise de Coligny trad in het huwelijk met Willem van Oranje in het jaar 1583. Louise de Coligny was een dochter van Gaspard de Coligny en zij werd geboren in 1555. Uit dit huwelijk werd in 1584, wat tevens het sterfjaar was van Willem van Oranje, een zoon geboren die de namen Frederik Hendrik kreeg. Louise de Coligny de vierde vrouw van prins Willem van Oranje bleef al vrij kort na haar huwelijk als weduwe met haar jonge zoon achter. In 1584 werd namelijk een aanslag op Willem van Oranje gepleegd door Balthasar Gerards waaraan deze overleed. Louise de Coligny vertrok in 1620 naar Frankrijk als gevolg van haar keuze voor de remonstranten in de tijd van het Twaalfjarig Bestand. Zij overleed nog in datzelfde jaar 1620. De vier vrouwen van prins Willem van Oranje ook aan het leven van zowel Willem van Oranje als van zijn vierde vrouw Louise de Coligny was een einde gekomen, het nageslacht zou ook zijn invloed uitoefenen op onze geschiedenis.

De vier vrouwen van Willem van Oranje : Anna van Buren, Anna van Saksen, Charlotte de Bourbon en Louise de Coligny.

Comments

   1. klein beetje informatie:Geboorte en opgroein
    Willem van Oranje werd in 1533 op slot Dillenburg in Duitsland geboren. Zijn vader was een steenrijke man genaamd Willem graaf van Nassau en zijn moeder genaamd Juliana van Stolberg. In 1544 (toen willem elf jaar was) ging zijn neef René van Chalon dood. Willem van Oranje erfde een stadje in Frankrijk genaamd Oranje. Hierdoor werd hij prins. Karel de Vijfde wou dat Willem van Oranje rooms-katholiek zou worden opgevoed. ook al waren zijn ouders protestant. Daarom groeide Willem vanaf zijn twaalfde op aan het paleis in Brussel. Hij leerde de taal Frans, en werd er ook mee opgevoed want dat paste bij zijn stand.
    Familie
    Willem van Oranje heeft een grote familie. Hij heeft 6 vrouwen en met Charlotte de Bourbon heeft hij de meeste kinderen namelijk
    Het bekendste kind is prins Maurits. Die na dat Willem van Oranje dood ging de leider werd
    Willem van Oranje begin van de tachtige jarige oorlog
    Toen Willem vanaf Oranje weg ging uit het paleis in Brussel raakte hij bevriend met Filipo Carlo de tweede. Filipo Carlo de tweede was de koning van de Nederlanden, Spanje en een deel van Italië. Willem van Oranje bestuurde Nederland met een paar andere Edelmannen. Die onder Filipo Carlo de 2de stonden. Willem van Oranje is alleen niet helemaal eens met de aanpak tegen protestante mensen. Hij vindt dat Filipo Carlo de 2de te heftig doet. Willem van Oranje vindt dat je in elk geloof mag geloven en niet alleen de bijbel.
    vluchten
    De mensen die met Willem van Oranje eens zijn komen in opstand en gaan naar de kerk en vernielen alle dingen die ze maar tegen komen. Van kerk tot kerk. Willem van Oranje weet dat Filipo Carlo de 2de razend zal zijn en vlucht direct met een paar andere Edelmannen naar Duitsland. Terug naar zijn familie. Willem van Oranje had gelijk Filipo Carlo de 2de is razend en stuur een heel leger naar Nederland. Met aan het hoofd Alva. En alle mensen die ook maar een beetje verdacht zijn worden onthoofd.
    Plan
    Willem van Oranje kan het niet aanzien en bedenkt een plan uit Duitsland. Hij maakt een leger en gaat de Spanjaarden van verschillende kanten aanvallen van de zuidelijke kant in Duitsland van de noordelijke kant in België en vanaf de westelijke kant van Nederland via zee. De eerste verovering is op Den Briel dat geef de Nederlanders hoop. Alleen dan stuurt Filipo Carlo de 2de nog stekender leger en wordt het lastiger voor de Nederlanders. Ze blijven wel overeind tot dat er iets vreeslijks gebeurt
    Moord Filipo Carlo de 2de verklaart Wille van Oranje volgervrij iedereen mag hem vermoorden. Met een dikke beloning van 22.00 dukaten. Een gelovige man genaamd: Baltasar is dat wel van plan en reist naar Nederland hij gaat op zoek naar Willem van Oranje en vindt hem. Balthasar wil Willem van Oranje ontmoeten en dat mag ook. Hij zegt dat hij met Willem van Oranje mee eens over de protestanten en wil hem helpen. Willem van Oranje heeft niks door en geeft een zakje dukaten voor een overnachting. Met dat geld koopt Balthasar wapens en gaat de volgende dag naar Willem van Oranje toe. De bewakers laten hem door Balthasar ziet Willem van Oranje lopen schiet Willem van Oranje dood. De laatse woorden van Willlem van Oranje zijn: God laat dit arme volk niet leiden.
    Begrafenis/later
    Willem van Oranje is uiteindelijk begraven in de nieuwe kerk in Delft. De meesten mensen vragen zich af waarom Willem van Oranje zo belangrijk is geweest. Dat komt op dat hij met de opstand is begonnen en allemaal plannen heeft bedacht om de Spanjaarden het land uit te jagen. Daarom krijgt hij de titel: vader des vaderlands. En is het volkslied ook naar hem toegeschreven

  1. Beste Piet, Momenteel liggen de schrijf werkzaamheden al een tijd stil, dit in verband met andere werkzaamheden die even belangrijker zijn.

   Gezien je achternaam zou het kunnen zijn dat je een Zeeuw bent, maar ik kan het mis hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *