Doornik Guido de Bres

Doornik Guido de Bres, Doornik één van de oudste steden van België heeft veel mooie historische gebouwen die meestal zijn gebouwd met Doorniks blauwsteen. Vroeger bloeide hier de reformatie en noemde men de stad ‘ het Genève van het noorden ‘. Doornik was de stad van Guido de Bres de hervormer van de Nederlanden. Doornik Guido de Bres we bekijken de stad en het leven van Guido de Bres in het licht van de reformatie.

Doornik Guido de Bres

Doornik Guido de Bres: de stad in vroeger jaren

Doornik ligt in het Franstalige deel van België en heet in het Frans Tournai, deze stad was ooit het middelpunt van de reformatie. In het jaar 1566 waren 18000 van de 25000 inwoners protestant ondanks heftige verdrukkingen groeide de kerk. De geschriften van Luther maar zeker ook die van Calvijn waren in de Zuidelijke Nederlanden erg geliefd. Bij de stad Doornik hoort Guido de Bres die ook wel de hervormer van de Nederlanden werd genoemd. Hij was in de stad Doornik predikant, van hieruit vind de ‘ Nederlandse Geloofsbelijdenis ‘ zijn weg door de wereld en in 1567 word Guido de Bres gearresteerd en gevangen gehouden in het kasteel van Doornik.

Doornik Guido de Bres

Doornik Guido de Bres: een rondgang door de stad

We staan midden in Doornik op de Grote Markt en bekijken een huis waarvan vanaf het balkon de namen werden afgelezen van protestantse mensen die ter dood werden veroordeeld. Mannen en vrouwen kregen niet het zelfde vonnis, de mannen stierven op het schavot en de vrouwen werden levend begraven. Een derde mogelijkheid was dat men gebrandmerkt werd met het wapen van Doornik, dit gebeurde met mensen die men ‘ half protestantsen ‘ noemden. We zien een groot standbeeld van brons wat staat te schitteren in de zon het is een standbeeld van de prinses van Epinoy Christine de Lalaing. Zij was de vrouw van de Doornikse gouverneur en voelde sympathie voor de protestantse denkbeelden. Toen haar man op een andere plaats in België de strijd aanbond organiseerde zij het verzet tegen de Spanjaarden die de stad in 1581 belegerden. Het beleg duurde twee maanden toen moest de stad zich jammer genoeg alsnog overgeven, de prinses mocht aan het hoofd van het garnizoen Doornik op eervolle wijze verlaten. Het standbeeld beeld de prinses uit met in haar rechterhand een behoorlijk wapen. De stad Doornik heeft een wapenmuseum waar veel verschillende wapens te vinden zijn maar helaas geen soorten uit de vijftiende en zestiende eeuw.

Doornik Guido de Bres

De kathedraal van Doornik met zijn vijf torens is een majesteus gebouw die men vanuit heel de stad kan zien, daarom zal men in Doornik ook geen hoogbouw vinden want dit zou het zicht op de kathedraal kunnen belemmeren. De kathedraal die de naam Notre Dame heeft is gebouwd in romaans gotische stijl, evenals de overige acht kerken van Doornik. De voorgevel van de kathedraal is versierd met beeldhouwwerk, dit beeldhouwwerk bevind zich echter in beschadigde staat omdat tijdens de beeldenstorm hier neuzen, hoofden, armen en nog van alles werden afgekapt. Omdat restaureren geen optie is blijft dit spoor wat de protestanten achtergelaten hebben zichtbaar.

Het kastel van Doornik is een citadel die in opdracht van de Engelse Hendrik VIII in 1515 werd gebouwd. Later is het afgebroken, er is nog slechts één overblijfsel van overgebleven die men de ‘ Grosse Tour ‘ of de ‘ Tour Henri VIII ‘ noemt, dit is een robuuste toren waarvan men aanneemt dat Guido de Bres in deze toren gevangen heeft gezeten. We wandelen over de mooie kades van de Schelde, de stad word door het water in twee stukken gedeeld de linker – en de rechteroever. De linkeroever hoorde vroeger bij het bisdom Cambrai dit was de plaats waar de belaagde protestanten bij voorkeur woonden omdat ze hier geen hinder ondervonden van de Doornikse bisschop. Ook Guido de Bres woonde hier in de stadwijk St. Brixe, studeren deed hij in een huisje bij de stadsmuur, resten van deze stadsmuur staan nog overeind.

Doornik Guido de Bres

Doornik Guido de Bres: en zijn leven

Doornik Guido de Bres werd geboren in Mons in het jaar 1522, in 1547 vind zijn bekering plaats en in 1548 vlucht de Bres naar Engeland. In 1552 word hij aangesteld als prediker van de stad Lille, na enige omzwervingen langs Frankfurt am Main, Lausanne en Genève wordt hij in 1559 prediker in Doornik. Hij trouwd met Catharina Ramon en uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren. In 1561 verschijnt van zijn hand ‘ Confession de foy ‘ wat in 1562 in de Nederlandse versie verschijnt en de naam ‘ Nederlandse Geloofsbelijdenis ‘ krijgt, later is deze geloofsbelijdenis aanvaard als een van de belijdenisgeschriften van de Gereformeerde Kerk in de Nederlanden. In 1563 word hij hofprediker te Sedan. In 1564 spreekt Guido de Bres met prins Willem van Oranje over geloofszaken. In 1566 word de Bres prediker in Valenciennes.

In 1567 wordt Guido de Bres vanwege zijn geloofsovertuiging gearresteerd, gevangen gezet in het kasteel van Doornik om later overgebracht te worden naar Valencienes om daar te worden opgehangen. In zijn leven heeft de Bres vele geschriften in de Franse taal geschreven waarvan sommigen reeds ook in het Nederlands zijn vertaald. Doornik Guido de Bres een martelaar om het geloof die de kerk een grote dienst heeft bewezen met zijn geschrift de ‘ Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *