Eerste Nederlandse paus

Eerste Nederlandse paus, Adriaen Florenszoon Boeyens die leefde van 1459 tot 1523 was de eerste en enige Nederlander die tot paus werd uitgeroepen. Eerste Nederlandse paus we bekijken de jeugd, het leven, zijn benoeming tot paus, zijn werk als paus en zijn dood in dit artikel, Adriaen Florenszoon Boeyens paus tegen wil en dank.

Eerste Nederlandse paus

Eerste Nederlandse paus: zijn geboorte, jeugd en onderwijs

In het jaar 1459 werd Adriaen Florenszoon Boeyens in Utrecht geboren als zoon van een scheepstimmerman. Zijn vader overleed al op jonge leeftijd. De jonge Adriaen volgde onderwijs aan de Latijnse School in Utrecht en later volgde hij lessen bij de Broeders des Gemenen Levens in Zwolle. Vanaf 1476 vervolgde hij zijn studie in Leuven waar hij in het jaar 1490 tot hoogleraar filosofie en theologie werd benoemd. Hij had bekende personen onder zijn leerlingen zoals bijvoorbeeld Desiderius Erasmus.

Eerste Nederlandse paus: en zijn Spaanse jaren

In het jaar 1507 trad Adriaen Florenszoon Boeyens in dienst van keizer Maximiliaan om zijn kleinzoon de latere Karel V te onderwijzen. Acht jaar later kreeg Adriaen de opdracht naar Spanje te vertrekken en er voor te zorgen dat Karel erfgenaam zou worden. Hij werd aangesteld tot bisschop van een Spaanse stad genaamd Tortosa. In 1517 promoveerde hij tot kardinaal, 1517 was tevens het jaar waarin Maarten Luther in Wittenberg zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel van Wittenberg nagelde. Naast kardinaal was Boeyens eveneens enige tijd regent van Spanje, in deze functie voelde hij zich erg ongemakkelijk en ongelukkig mede door de oppositie van de Spaanse adel en van de Spaanse steden. Tot zijn grote schrik werd de ingetogen regent gekozen tot paus, deze keuze was een politieke verlegenheidskeuze van de verantwoordelijke kardinalen. Eerste Nederlandse paus, paus Adrianus VI.

Eerste Nederlandse paus

Eerste Nederlandse paus: zijn leven in Rome

Na op 9 Januari van het jaar 1522 tot paus te zijn gekozen vond de kroning eveneens in datzelfde jaar plaats op 31 Augustus. Er heerste in die tijd in Rome een pestepidemie, en eveneens anarchie. In deze tijd begon de pauselijke loopbaan van paus Adrianus VI die voor velen volstrekt onbekend was en eveneens een volstrekte tegenpool van zijn voorganger paus Leo X die een bourgondische levensstijl voerde. De nieuwe paus had een sobere en vrome levenswijze die velen een spiegel voorhield. Hij voelde zich geroepen om de Reformatie te weerstaan en om de moederkerk van binnenuit te hervormen. Op de rijksdag in Neurenberg gehouden aan het eind van het jaar 1522 liet de nieuwe paus een schulderkentenis voorlezen over vele misstanden die plaats hadden gevonden in de geestelijke stand van de roomse kerk. Zijn vroomheid en soberheid maakten hem niet geliefd in Rome en ook niet in het Vaticaan. Door ziekte en sterven duurde zijn pauselijke periode slechts kort en in die korte tijd lukte het hem natuurlijk niet om verregaande hervormingen binnen de moederkerk gerealiseerd te krijgen, naast de tijd hiervoor ontbrak het hem tevens wel aan enige daadkracht. Door zijn bemoeienis met de buitenlandse politiek ontstond in 1523 een breuk met Frankrijk. Ook het doel om de reformatie te weerstaan is natuurlijk niet gelukt, zelfs in landen waar zware kettervervolgingen plaats vonden is het veelal niet gelukt de Reformatie te weerstaan. In Augustus 1523 werd paus Adrianus VI ernstig ziek, als gevolg van deze ziekte overleed de pas bevestigde paus op maandag 14 September van het zelfde jaar 1523. Door velen werd zijn dood met gejuich begroet, al kon vergiftiging niet worden bewezen. De begrafenis vond op eigen verzoek op sobere wijze plaats, men zette zijn lichaam bij in de Sint – Pieterskerk waarna het in het jaar 1530 overgebracht werd naar de Kerk van deĀ Duitsers de Santa Maria dell’ Amina. Eerste Nederlandse paus in de jaren 1522 / 1523.

Eerste Nederlandse paus

Paus Adrianus VI: en zijn standpunten

Een paar punten die in de korte tijd dat Adriaen Florenszoon Boeyens paus was naar voren zijn gekomen:

Eucharistie was een belangrijk onderdeel van zijn geloof, dit in tegenstelling tot bij vele andere geestelijken in die tijd.

Paus Adrianus VI viel op door een grote vroomheid en soberheid.

Door zijn vrome levenswijze hield hij mensen een spiegel voor.

Doordat zijn voorganger een lege kas had achtergelaten moest de nieuwe paus impopulaire maatregelen nemen zoals het ontslaan van bepaalde mensen. Deze maatregelen riepen weerstand op.

Eerste Nederlandse paus

De schuldbekentenis uitgesproken op de rijksdag in Neurenberg aan het eind van het jaar 1522 word vergeleken met de historische schuldbelijdenis van paus Johannes Paulus II in het jaar 2000, deze laatste schuldbelijdenis ging over tweeduizend jaar christendom.

Paus Adrianus VI ageerde fel tegen Luther voornamelijk uit angst voor verbreking van de eenheid van de kerk. Terwijl zij eigenlijk meer gemeenschappelijks hadden dan dat zij zelf beseften.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *