Friesland en zijn elfstedentocht

De eerste elfstedentocht werd gereden op 2 Januari 1909 en tot nu toe zijn er inmiddels 15 gereden. Friesland en zijn elfstedentocht zijn beroemd door heel de wereld.

Friesland en zijn elfstedentocht

 Friesland en zijn elfstedentocht en Pim Mullier

Het idee voor zo’n elfstedentocht kwam van Pim Mullier, en tevens ontwierp deze het inmiddels alom bekende kruisje dat deelnemers krijgen als ze de tocht uitgereden hebben. Aan de eerste elfstedentocht is heel wat overleg vooraf gegaan tussen Pim Mullier en de Friese ijsbond. Tegenwoordig wordt de tocht georganiseerd door de vereniging De Friesche Elf Steden die de opvolger is van de vroegere Friese ijsbond. Friesland en zijn elfstedentocht, de tocht voert ons 200 kilometer lang over natuurijs door deze mooie provincie. Waarbij we langs elf plaatsen komen die ooit stadsrechten hebben ontvangen, het begin – en het eindpunt van de rit is Leeuwarden de hoofdstad van Friesland.

 De gereden elfstedentochten

De eerste keer op 2 januari 1909

De tweede keer op 7 februari 1912

De derde keer op 27 januari 1917

De vierde keer op 12 februari 1929

De vijfde keer op 16 december 1933

De zesde keer op 30 januari 1940

De zevende keer op 6 februari 1941

De achtste keer op 22 januari 1942

De negende keer op 8 februari 1947

De tiende keer op 3 februari 1954

De elfde keer op 14 februari 1956

De twaalfde keer op 18 januari 1963

De dertiende keer op 21 februari 1985

De veertiende keer op 26 februari 1986

De vijftiende keer op 4 januari 1997

 

Vijftien keer een elfstedentocht in de afgelopen eeuw hopelijk gaan we dit aantal in deze 100 jaar weer halen al ziet het er nog niet naar uit. Maar het verleden wijst wel uit dat het mogelijk is dat de tocht drie jaren achter elkaar gereden wordt, en ook dat er tweeëntwintig jaar tussen kan zitten.

 

Alle steden van de elfstedentocht

De Friese steden die we passeren zijn zeker de moeite van het bekijken waard, de tocht begint en eindigt in onze Friese hoofdstad Leeuwarden. Deze stad heeft veel oude gevels, grachten en monumenten die de moeite van het bekijken zeker waard zijn. Het Oranjepoortje bij de Jacobijner kerk, door dit poortje kon de familie Oranje vroeger de kerk binnengaan zonder dat ze tussen de andere kerkgangers moesten lopen. Boven in dit poortje vind je het Oranjeboompje, het symbool voor de Oranje Nassau’s. In Leeuwarden trekt ook de Oldehove de aandacht, men had vroeger het idee deze toren hoger te kunnen maken dan de dom van Utrecht. Bij de bouw gingen er echter verschillende dingen mis zodat het resultaat was dat de toren nu zowel krom als scheef is. We verlaten Leeuwarden en gaan op weg naar Sneek, Ylst, Sloten en dan komen we bij Stavoren. Vroeger was dit een druk handelsstadje,na de dertiende eeuw veranderde dit echter.

 

De legende van de Friese elfstedentocht

De bekende legende “het vrouwtje van Stavoren” beeld de teruggang uit. Een rijke weduwe kon niet genoeg krijgen van het steeds maar meer bezittingen te verzamelen, ze werd zeer hoogmoedig. Aan één van haar kapiteins gaf ze de opdracht om over de gehele wereld te zoeken en het kostbaarste voor haar mee te brengen. Toen echter na lange tijd de kapitein terugkwam en mooie tarwe voor haar meebracht werd de weduwe zeer boos, en zij gaf opdracht al deze mooie tarwe in de zee te storten. Door een oude man die dit zag gebeuren werd haar de bedelstaf voorspeld , de vrouw lachte hierom en wierp overmoedig haar mooie gouden ring achter de tarwe aan en zei deze ring komt nooit meer uit het water, zo zal ik nooit tot de armoede vervallen. Een hele tijd later is de ring door haar dienstbode gevonden in het binnenste van een schelvis toen ze die aan het schoonmaken was. Tegelijkertijd ontving de koopmansweduwe het bericht dat er geen één van haar schepen over was, ze waren allen vergaan en zo verviel deze rijke vrouw tot de bedelstaf. Na Stavoren komen we aan in Hindelopen, dit plaatsje staat voornamelijk bekend om zijn klederdracht en zijn volksschilderkunst. Stoelen , tafels en kasten worden hier prachtig beschilderd. Een mooi stadje om door te lopen, ook heeft men hier een schaatsmuseum dat bezocht kan worden. We schaatsen verder en komen bij Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum en gaan de strijd aan met de laatste 25 kilometer om Leeuwarden te kunnen bereiken en ons kruisje in ontvangst te kunnen nemen.

Friesland en zijn elfstedentocht, een prachtige provincie en een heel mooie sportieve traditie die we graag willen behouden.

Elfstedentocht 2013 

Krijgen we in 2013 een elfstedentocht dat is de laatste vraag in dit artikel, vanaf aanstaand weekend gaan de temperaturen onder nul, dus het zou kunnen dat januari 2013  een schaatsmaand wordt.

 

Kijk op : Elfstedentocht: elfstedentocht 2013 en de eerste marathon op natuurijs

Kijk ook op : http://artikelsschrijven.nl/2012/elfstedentocht-2013-route/

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *