Het leven van koning Willem 2

Het leven van koning Willem 2 hij volgde als oudste zoon zijn vader op in 1840 toen deze afstand deed van de troon. Het leven van koning Willem 2 deze bleef koning der Nederlanden tot aan zijn dood in 1849.

Het leven van koning Willem 2

Het leven van koning Willem 2: zijn geboorte en zijn huwelijk

Het leven van koning Willem II zijn geboorte en zijn huwelijk, in 1792 werd Willem 2 geboren uit het huwelijk van koning Willem I en koningin Wilhelmina van Pruisen hij kreeg de namen Willem Frederik George Lodewijk prins van Oranje-Nassau, hertog van Limburg, groothertog van Luxemburg en na de opvolging van zijn vader ook vanaf 1840 koning der Nederlanden. In 1816 vond een huwelijk plaats met de Russische Anna Paulowna die een zuster was van de Russische tsaar Alexander I, zij kregen drie zoons en een dochter die de namen Willem, Alexander, Hendrik en Sophia kregen.

Het leven van koning Willem 2

Het leven van koning Willem II: zijn werk

 

Willem II en zijn werk Willem II was iemand die het werk graag aan de ministers overliet om zelf op jacht te gaan of paard te rijden. Wel had het militaire leven de liefde van zijn hart, in het jaar 1813 voerde hij dan ook het opperbevel over onze troepen wat strijd voerde zowel bij Ouatre-Bras als bij de Slag van Waterloo bij dit laatste treffen werd Willem II gewond. Met zijn liefde voor het militaire leven was hij nog geen goed staatsman men omschreef hem als dapper maar erg onstuimig, onberaden en opvliegend, deze eigenschappen zijn niet alle voordelig voor het uitvoeren van de verantwoordelijke taak die op de schouders van Willem II lag. Tegenstellingen tussen Willem II en zijn vader zorgden er voor dat Willem II het opperbevel in 1817 neer legde. Tevens bemiddelde Willem II tijdens de Belgische opstand van 1830 deze bemiddeling viel ongelukkig uit, wat hij wel tot een goed einde bracht was de Tiendaagse Veldtocht in 1831 die onder zijn leiding stond en met succes werd afgesloten. Het leven van koning Willem II.

Het leven van koning Willem 2

Het leven van koning Willem 2: zijn koningschap

Willem 2 en zijn koningschap vanaf 1840 volgde Willem 2 zijn vader op als koning der Nederlanden. In 1843 werd minister van Hall aangesteld om een oplossing te zoeken voor de schulden die mede waren veroorzaakt door het onderhouden van uitgebreide legers tijdens de regering van koning Willem I. De minister vond hier ook inderdaad oplossingen voor het volgende probleem wat zich aandiende was echter minstens zo moeilijk. De liberalen werden ontevreden ze vonden dat de koning teveel macht had en het volk te weinig inspraak zij wilden dit veranderen door een grondwetswijziging. Na veel overleg wilde minister van Hall hier ten laatste mee akkoord gaan toen koning Willem 2 zich hier zelf mee bemoeide en een wijziging van de grondwet afwees. Hier kwam verandering in toen de situatie onrustig werd, in Frankrijk brak in 1848 een revolutie uit die in Oostenrijk gevolg kreeg. Koning Willem 2 vatte deze revoluties als een waarschuwing op en sloot een verbond af met Belgiƫ en Pruisen om elkaar bij te staan in zware tijden korte tijd na het afsluiten van dit verbond brak ook in Pruisen revolutie uit en in ons land werd de situatie steeds onrustiger. Er werden plakkaten opgehangen die erg tegen de koning en de regering gericht waren en die in vrij beledigende taal waren opgezet, koning Willem 2 ging er toe over om een commissie in te stellen die onder leiding zou staan van de liberaal Thorbecke en die voorstellen zouden ontwikkelen voor wijziging van de grondwet. Deze grondwetswijziging die hier uit voort vloeide had tot gevolg dat de macht van de koning werd ingeperkt. Veel heeft deze hier echter niet meer van gemerkt daar hij stierf in 1849 kort nadat deze grondwetswijziging was doorgevoerd. Hij overleed in de stad Tilburg waar hij veel en graag kwam. Het leven van koning Willem II die ongeveer 9 jaar koning was over ons land.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *