Hoog Buurlo Buurlose heide

Hoog Buurlo Buurlose heide een prachtig stukje natuurgebied tien kilometer ten zuidwesten van Apeldoorn. Een echt stuk historie waar men landschap kan zien zoals in 1900 en de relatie die mensen toen hadden met schapen en heidevelden duidelijk worden. Hoog Buurlo Buurlose heide genieten van natuur en cultuur.

Hoog Buurlo Buurlose heide

Hoog Buurlo Buurlose heide: vroeger

Tot ongeveer het jaar 1500 hield men schapen voornamelijk voor de wol en het vlees, later werd ook de mest belangrijk. Zandhoudende heideplaggen werden vermengd met schapenmest en zo ontstond een vruchtbaar, vochtvasthoudende substantie die de boeren gebruikten om hun akkers mee te bemesten. Op de bemeste akkers verbouwde men aardappelen, haver, knollen en rogge en later ook maïs, vele boeren in die tijd hielden schapen voor de mest. In de jaren tussen 1850 en 1880 kwam bemesting doormiddel van plaggen en schapenmest het meeste voor om later steeds minder voor te komen en te worden vervangen door het toen in opkomst zijnde kunstmest. Gelukkig is de heide van Hoog Buurlo behouden gebleven.

Hoog Buurlo Buurlose heide

Hoog Buurlo Buurlose heide: de wildwal en de eekschillers

De Buurlose heide had ook een wildwal die er voor moest zorgen dat zowel het wild als de schapen niet op de akkers aan de andere kant konden komen. Wildwallen werden voornamelijk door verschillende boeren beheerd of ook wel door buurtschappen. Om de beurt verjaagde men het wild, men gebruikte hiervoor fakkels en ketelmuziek. Van de oorspronkelijk 1950 meter lange wildwal die om Hoog Buurlo heen lag is nu nog 1600 meter terug te vinden. De wal was in hoofdzaak begroeid met eikenhakhout, de bedoeling van Staatsbosbeheer is om de wildwal te herstellen en te behouden als cultuurhistorisch aspect in het landschap. Vroeger was het eikenhakhout ook een belangrijke inkomstenbron, de schors die men ook wel eek noemde werd door de eekschillers bewerkt en als looistof in de leerindustrie gebruikt. In de maanden Mei / Juni werd de schors van de stam losgeklopt, de stammetjes en de takkenbossen werden aan bakkers in de regio verkocht.

De rijkere bakkers kochten de takken zonder loof die beter branden, de takken met loof werden gekocht door armere bakkers. Het werk vond plaats in familieverband, men woonde als familie in een eekschillershut, helaas vinden we er hier in Hoog Buurlo geen meer van terug. Deze eekschillershutten waren zeer eenvoudige hutten van hout gemaakt en afgedekt met plaggen en takken, men vond deze voornamelijk aan de rand van een perceel met eikenhakhout. Hutten vinden we niet meer terug in Hoog Buurlo wat we nog wel terugvinden is zo’n 65 hectare eikenhakhout.

Toen het eikenhakhout financieël niet meer aantrekkelijk was zijn de stobben uitgegroeid tot de huidige spaartelgbossen. Staatsbosbeheer heeft plannen om de eikenhakhoutcultuur te herintroduceren.

Hoog Buurlo Buurlose heide

Hoog Buurlo Buurlose heide: dieren en bijzonderheden

Een bijzonderheid van Hoog Buurlo is naast de vele eiken de beukenbomen, om de Veluwse enclave heen ligt een beukenlaan die uit zo’n 4300 beuken bestond. De beukenlaan is rond 1850 aangelegd waarschijnlijk door baron van Verschuer die in 1949 eigenaar van Hoog Buurlo werd. Men verondersteld dat een reden om deze laan aan te leggen te maken had met de brandveiligheid. Een eventuel andere reden zou statusvertoon kunnen zijn. Deze beukenlaan is een prachtig gezicht en tevens een lustoord voor vele vogelsoorten. De zwarte specht bijvoorbeeld kan men in deze beukenlaan veelvuldig aantreffen, ook zien we tijdens een wandeling door de beukenlaan een boommarter een heuveltje over huppen. Van de boommarter is bekend dat zij gebruik maken van nesten van de zwarte specht die niet bewoond zijn. Andere dieren die we in Hoog Buurlo aan kunnen treffen zijn vossen, wilde zwijnen, bunzingen, dassen, reeën en edelherten. Als men het eikenhakhout herintroduceerd verwacht men een toename van vogelsoorten omdat het eikenhakhout struweelliefhebbende vogels aantrekt, eveneens verwacht men een toename van het aantal vlinders.

Hoog Buurlo Buurlose heide

Schaapskooi Hoog Buurlo: met schapendrift

Hoog Buurlo en de Buurlose heide wordt begraast door Veluwse heideschapen die het eigendom zijn van Staatsbosbeheer. Een Mechelse herdershond drijft de schapen heen naar de plaats waar de herder ze wil hebben. De schapen worden bijna het gehele jaar door geweid op de heide rond Hoog Buurlo (op maandag en zaterdag niet) tussen negen uur en drie uur. Het pad dat de schapen ’s morgens gebruiken om de heide te bereiken en ’s middags om weer terug naar de schaapskooi te gaan noemen we de schapendrift. rond een uur of drie ’s middags worden de schapen door de schapendrift teruggedreven naar de schaapskooi. Hoog Buurlo heeft twee schaapskooien. Wil men wandelen dan is een goede startplaats de parkeerplaats aan het einde van de Hoog Buurlose weg. Men vindt hier een informatiebord waarop de wandelingen staan vermeld die Staatsbosbeheer door het gebied heeft uitgezet. Deze wandelingen zijn er in verschillende lengtes. Hoog Buurlo Buurlose heide prachtige natuur en cultuur en een lust voor dierenliefhebbers.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *