Hypochondrie oorzaak behandeling

Hypochondrie oorzaak behandeling, mensen die last hebben van hypochondrie hebben een bovenmatige ziektevrees. Hypochondrie oorzaak behandeling, in dit artikel gaat het over zowel de oorzaak van hypochondrie als de kenmerken en de eventuele behandelmogelijkheden. 

Hypochondrie oorzaak behandeling

Hypochondrie oorzaak behandeling: hypochondrie wat is dat

Mensen die last hebben van hypochondrie zijn erg met hun lichaam bezig en hebben een overmatige angst om een ernstige ziekte te hebben. Angst is een normale reactie van het lichaam die in veel gevallen beschermend werkt, wordt men angstig dan wordt men voorzichtiger of men vlucht en zo zijn er nog meer reacties mogelijk die tot doel hebben ons zelf te beschermen. Naar aanleiding van bestaande omstandigheden kan men angst hebben om een ernstige ziekte te hebben zoals bijvoorbeeld een nog jonge vrouw die in haar jeugd huidkanker had gehad en waarvan als zij ongeveer veertig jaar is een nicht op vijfendertigjarige leeftijd overlijd aan borstkanker. Deze vrouw raakt angstig en laat zich onderzoeken door een arts waaruit blijkt dat bij haar alles in orde is en zij is daardoor gerustgesteld. Mensen die last hebben van hypochondrie zijn echter zelfs na uitgebreid medisch onderzoek niet gerust te stellen de angst blijft overheersen. Kanker en hart- en vaatziektes zijn de ziektes waarvoor men het meest bevreest is. In Nederland heeft ongeveer een gelijk aantal mannen als vrouwen last van de ziekte, leeftijd lijkt bij hypochondrie geen rol te spelen en in Nederland hebben zo’n vier tot zes procent van de bevolking hier last van.

Hypochondrie oorzaak behandeling

Hypochondrie oorzaak behandeling: symptomen bij ziektevrees

Ziektevrees is een ander woord voor hypochondrie, één van de symptomen van ziektevrees is een verkeerde interpretatie van klachten. Zoals bijvoorbeeld van een al wat oudere man die bij een steek op de borst onmiddelijk denkt aan een hartaanval.

Men spreekt pas van ziektevrees of hypochondrie als men langer dan zes maanden last van deze angst blijft houden. Men is voortdurend met het eigen lichaam bezig en met allerlei kleine klachtjes. Men laat zich veelvuldig onderzoeken en als deze onderzoeken niets aan het licht brengen blijft de angst en voelt men zich tevens hevig teleurgesteld in de doktoren. Heeft men last van ziektevrees in een ernstige vorm dan heeft dit veel invloed op het dagelijkse functioneren.

Hypochondrie oorzaak behandeling

Hypochondrie oorzaak behandeling: de oorzaken van hypochondrie

Oorzaken van hypochondrie zijn niet zo eenvoudig aan te wijzen wel blijkt dat de opvoeding en het voorbeeldgedrag van de ouders invloed uitoefenen op hoe we zelf later omgaan met angst en klachten. Ouders die erg bezorgt zijn en bij iedere klacht de hulp van de dokter inroepen kunnen hun eigen angst en onzekerheid over brengen op het kind wat kan leiden tot een overmatig bezig zijn met het eigen lichaam en een verkeerd inschatten van klachten als men ouder wordt. Ook spanningen op het werk of binnen de familie kunnen omstandigheden zijn waardoor men gevoeliger wordt voor hypochondrie, men gaat de zorgen hierover projecteren op het eigen lichaam in plaats van met het werkelijke probleem aan de slag te gaan. Er ontstaat een vicieuze cirkel de zorgen die men zich maakt en de angst die men heeft kunnen allerlei klachten zoals hoofdpijn, benauwdheid, zweten en duizeligheid oproepen, deze lichamelijke klachten zijn niet de oorzaak van de hypochondrie maar het gevolg. Naar aanleiding van deze lichamelijke klachten wordt de angst voor bijvoorbeeld een hartaanval alleen maar groter, de angst en de gedachten roepen lichamelijke klachten op die de angst alleen maar vergroten en zo is een vicieuze cirkel ontstaan die zijn oorzaak heeft in een verkeerde gedachte of het verkeerd inschatten van kleine klachtjes. Men noemt hypochondrie ook wel een denkstoornis.

Hypochondrie oorzaak behandeling

Hypochondrie oorzaak behandeling: de behandelmethodes

Hypochondrie is een ernstige psychologische aandoening die men zeker serieus moet nemen. Wat men zelf kan doen is proberen de angst te verkleinen, men kan dit doen door angsten en lichamelijke klachten op te schrijven en dit dan later beoordelen en proberen in plaats van een negatieve gedachte een positieve gedachte hierover te hebben.

Heeft men bijvoorbeeld regelmatig last van hartkloppingen die daarna toch weer vanzelf overgaan probeer dan te denken, ik ben angstig door die angst krijg ik hartkloppingen dit is een heel normale reactie van het lichaam ik zal proberen minder angst hiervoor te hebben. Merkt men dat de angst minder wordt ga dan door met deze methode helpt het niet of niet afdoende aarzel dan niet maar schakel dan de huisarts in.  Deze kan door middel van gesprekken of / en medicijnen proberen te helpen of door verwijzen naar een psycholoog. Een psycholoog werkt in geval er sprake is van hypochondrie vaak met cognitieve gedragstherapie, een methode om op een andere manier met de angst op een ernstige ziekte om te leren gaan. Hypochondrie oorzaak behandeling er is herstel en verbetering mogelijk dus roep hulp in als dit nodig is.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *