Kerkuil bosuil uilen

Kerkuil bosuil uilen, twee verschillende soorten uilen komen hier aan de orde plus algemene informatie en tips hoe men kan bepalen waar uilen zitten. Kerkuil bosuil uilen bijzondere vogels waarvan iedere soort ook weer anders is. 

Kerkuil bosuil uilen

Kerkuil bosuil uilen: bijzondere vogels

Uilen zijn bijzondere vogels die behoren tot de Orde van Strigiformes, de 144 soorten uilen behoren tot twee verschillende families. Als eerste kennen we de familie Kerkuilen ( Tytonidea ) die bestaat uit tien verschillende soorten, negen van deze soorten leven in Afrika, Australië en Zuid – Azië. De tiende soort de Tyto alba ook wel lichtgetinte kerkuil genoemd is een echte wereldreiziger die zich over de gehele wereld thuis voelt. Deze vogel die plusminus 35 centimeter groot is komt in Nederland nog voor als een schaarse broedvogel. De lichtgetinte kerkuil eet voornamelijk muizen en ratten.

De tweede familie is de familie uilen in engere zin ( Strigidea ), deze uilen zijn meestal bruin van kleur met een grijze en zwarte tekening. Kenmerkend voor deze soorten zijn dat ze een soort derde ooglid hebben wat we ook wel het knipvlies noemen, dit knipvlies beschermt het oog overdag tegen te fel licht.

Uilen hebben een grote kop waarin de ogen naar voren gericht zijn, een schijnbaar korte hals, rond de ogen een krans van veertjes in een plat gezicht een haaksnavel en grijpvoeten. Zijn snavel en zijn voeten zijn onmisbare ledematen in het veroveren van een prooi. De uilen hebben zulke zachte veren dat ze hun prooi geluidloos kunnen naderen. De uil eet zijn prooi in het geheel op en de niet – verteerbare delen worden later in de vorm van een braakbal uitgespogen. Een braakbal bestaat onder andere uit haren, veren en beenderen. Holen zijn de voornaamste broedplaatsen van uilen en hun eieren zijn wit van kleur en de vorm is bolrond.

Kerkuil bosuil uilen

Kerkuil bosuil uilen: en de kerkuil

Kerkuilen zijn bijzondere vogels die in Nederland een beschermde status genieten, deze status is ingeroepen omdat de vogels het de laatste jaren door veranderde omstandigheden zwaar hebben gehad. Het afbreken van allerlei oude schuren, het afsluiten van kerktorens, het toenemen van de verkeersdrukte en het grootschaliger worden van de landbouw zijn allemaal factoren die het instand houden van de kerkuil moeilijker maken. Dankzij de beschermde status telt Nederland nu ongeveer 2000 broedparen van de kerkuil. De kerkuil voedt zich voornamelijk met muizen en jaagt hier ’s nachts op zijn goede ogen die wel honderd keer beter kunnen zien in het donker dan mensenogen komen hem hierbij goed van pas. Ook zijn gehoor gebruikt de kerkuil tijdens zijn jacht op muizen. De volwassen kerkuil lust iedere nacht wel drie tot vijf muizen en maakt zich hierdoor geliefd en bekend bij landeigenaren als een echte muizenvanger. De muis wordt in zijn geheel opgegeten en de niet – verteerbare resten worden tot braakbal gevormd en later uitgebraakt. In gebieden waar men braakballen vind kan men er dus vanuit gaan dat in dit gebied een uil leeft. De kerkuil houdt het liefste verblijf op een donkere en rustige plaats zoals bijvoorbeeld op een kerkzolder of in een oude, ongebruikte schuur. In April of Mei legt het vrouwtje in haar verblijfplaats haar eieren die na plusminus een maand uitkomen. De kerkuil is een stille vogel maar als hij van zich laat horen is dit door een ijselijke gil waarvan men flink kan schrikken.

Kerkuil bosuil uilen

Kerkuil bosuil uilen: en de bosuil

Evenals de kerkuil jaagt de bosuil het liefst ’s nachts zijn prooi bestaat uit kevers, wormen, kleine zoogdieren en vogels waaronder ook kleine uilen. Het leefgebied van de bosuil is in gemengd en / of loofbos, tevens heeft de bosuil graag water en open vlaktes in zijn directe leefomgeving omdat hier veel prooien zijn te vinden. De bosuil is een zeer goede observator die stil zijn prooi bestudeerd om dan onverwachts toe te slaan. De bosuil laat zijn oehoe – oehoe geroep horen hieraan kan men bepalen waar het dier zijn territorium heeft. In boomholten, rotsspleten, spleten in muren en in nesten van andere roofvogels maakt de bosuil zijn nest. Het vrouwtje broed de eieren uit en houdt daarna de jongen onder haar vleugels terwijl ‘pa bosuil’ op zoek gaat naar voedsel. Deze situatie duurt ongeveer drie maanden waarna de kleine bosuilen worden verdreven door de ouders en op zoek gaan naar een eigen territorium. Kerkuil bosuil uilen de bosuil kan een bedreiging vormen voor jonge uilen.

Kerkuil bosuil uilen

Kerkuil bosuil uilen: tips

Tips die het eenvoudiger maken om uilen te spotten:

  • Maak een lijstje waar de vogels graag verblijven.
  • Ga na welke geluiden ze maken en beluister deze via internet, het geluid maakt het localiseren van de vogel eenvoudiger.
  • Zorg dat je weet hoe een braakbal eruit ziet en wees hier attent op, in gebieden waar men braakballen vindt leven uilen.
  • De velduil leeft in de duinen op de Waddeneilanden en in verschillende polders op Westenschouwen en Zeeuws – Vlaanderen.
  • De ransuil slaapt overdag graag in een groenblijvende boom zoals een spar of conifeer.
  • De bosuil vinden we in loofbossen of gemengde bossen.
  • De kerkuil heeft verblijft graag in een kerk of schuur.
  • De steenuil houdt van grote rivieren waar hij vaak zit in knotwilgen of in hoogstamboomgaarden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *