Korenburgerveen Winterswijk Gelderland: hoogveengebied in Gelderland

Korenburgerveen Winterswijk Gelderland, een mooi 291 hectare groot hoogveengebied wat eigendom is van Natuurmonumenten. Korenburgerveen Winterswijk Gelderland hier leven vele soorten vogels, kikkers, libellen en vlinders ook bijzondere en bedreigde soorten de plantenwereld is hier ook mooi en bijzonder, een natuurliefhebber zal zijn hart ophalen in dit prachtige hoogveengebied.

Korenburgerveen Winterswijk Overijssel

Korenburgerveen Winterswijk Gelderland: het ontstaan van hoogveengebieden

Vroeger waren er in Nederland uitgestrekte hoogveengebieden, deze waren ontstaan door een sporenplant welke men veenmos noemt. Deze plant leeft en groeit in voedselarme vegetaties maar heeft voor zijn groei wel regenwater nodig. Aan de bovenzijde ontstaan groene moskussens aan de onderzijde vormt het plantje dood materiaal de reden hiervoor zijn dat de plant geen wortels heeft ook een gebrek aan licht speelt hierbij een rol. Het dode plantenmateriaal aan de onderzijde noemt men veen. Ontstaat dit in gebieden die boven de grondwaterspiegel liggen dan noemt men dit hoogveen, het plantje houd dan zelf als een spons water vast. Ontstaat het veen in natte gebieden waar veel regenwater aanwezig is dan noemt men het laagveen.

Omdat de mensen in vroeger jaren turf als brandstof gingen gebruiken werden veel veengebieden ontwaterd en afgegraven, daardoor is ook een groot gedeelte van het Korenburgerveen verloren gegaan als hoogveengebied. Een andere reden hiervoor was dat veel veengebieden geschikt gemaakt werden voor gebruik door de boeren toen de turfperiode eenmaal voorbij was. Van de oorspronkelijke hoogveengebieden bestaat tegenwoordig nog slechts twee procent. Het Korenburgerveen maakt hier samen met onder andere het Vragender Veen, het Corlesche Veen en het Meddosche Veen deel van uit, geografisch gezien zijn deze gebieden een geheel. Natuurmonumenten die eigenaar is van het Korenburgerveen is dit ook van het grootste gedeelte van de andere genoemde gebieden.

Korenburgerveen Winterswijk Overijssel

Hoogveengebied kan enkel blijven bestaan als het niet verdroogd en niet vermest, als het gebied verdroogd dan verdwijnen de hoogveenplanten die zeldzaam zijn evenals de beschermde diersoorten. Vermest het gebied ook dan gaan zeldzame soorten flora verloren en zal het gebied op termijn geen hoogveengebied meer zijn. Om dit te voorkomen worden in het Korenburgerveen maatregelen genomen, men heeft damwanden geplaats waardoor het regenwater niet zo makkelijk weg kan lopen. Tevens heeft men maatregelen getroffen om vervuild water buiten het gebied te houden. Om vermesting tegen te gaan wordt de bodem schraal gehouden door het afmaaien van de blauwgraslanden en door begrazing door zwarte Galloway koeien. In het gebied zullen nog meer maatregelen getroffen worden mede ook omdat de berkenbomen die in het gebied staan en nog steeds verjongen hier niet thuis horen. Men heeft als doel om het gebied een open landschap te laten zijn zonder bomen waar men kan genieten van een groot, golvend groen mossenveld.

Korenburgerveen Winterswijk Overijssel

Korenburgerveen Winterswijk Gelderland: een geweldig mooie flora

Korenburgerveen Winterswijk Gelderland kent een geweldig mooie flora het veenmos als voorbeeld is slechts een nietig plantje waarvan men niet zou denken dat het zoveel water op kan nemen als veertig keer het eigen gewicht, dit zorgt ervoor dat het kleine plantje in staat is om een metersdikke veenlaag te vormen. In het Korenburgerveen zien we heel veel blauwgrasland waar we een bijzondere begroei├»ng tegen kunnen komen zoals veenpluis, verschillende soorten orchidee├źn, blauwe zegge, wollegras, rijsbes, zonnedauw en koningsvaren. Tijdens een rondwandeling kan men genieten van al dit moois in een afwisselend landschap met op de hogere delen bossen met veel eikenbomen, gebieden met hoogveen, moerasbos en open stukken heideveld. Korenburgerveen Winterswijk Gelderland biedt twee wandelroutes van elks 5 kilometer lang aan die zeer de moeite waard zijn, men kan de blauwe route ook verlengen met de gele route. Door de drassigheid van het gebied is het aan te raden laarzen te dragen.

Korenburgerveen Winterswijk Overijssel

Korenburgerveen Winterswijk Gelderland: en zijn fauna

Vele verschillende diersoorten kan men waarnemen als men rondwandeld door het Korenburgerveen waaronder bijzondere soorten en soms ook beschermde soorten. Het Korenburgerveen is een ideale plaats voor libellen en kikkers die hier water voldoende hebben waar ze hun eitjes kwijt kunnen. Libellesoorten die we hier kunnen zien zijn onder andere maanwaterjuffer, venwitsnuitlibel en de viervlek. Naast de vele libellen en kikkers leven er in het Korenburgerveen ook veel vlinders waaronder ook zeldzame soorten zoals de zilveren maan. Deze bijzondere soorten worden aangetrokken door nectarplanten. Ook vogels zijn hier in vele verschillende soorten te bewonderen waaronder de roodborsttapuit, de havik, de appelvink, de blauwborst en de bonte specht. De vele muggen die in het gebied vliegen dienen mede als voedsel voor de 83 verschillende vogelsoorten die het gebied rijk is. Korenburgerveen Winterswijk Gelderland een bijzonder natuurgebied.

Comments

  1. Het was nu leuk geweest als je ook de foto’s wat beter had uitgezocht… of nog beter: zelf had gemaakt (copyright !). De foto’s die er nu bij staan, hebben niets met het veen te maken….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *