Oradour oorlogsdorp Frankrijk

Oradour oorlogsdorp Frankrijk, Oradour sur glane een welvarend, gezellig plattelandsdorp in de omgeving van Limoges. Het dorp wordt in Juni 1944 door de Duitsers vernietigd waarbij meer dan 600 inwoners van het dorp om het leven komen. Oradour oorlogsdorp Frankrijk een schokkend waargebeurd verhaal. 

Oradour oorlogsdorp Frankrijk

Oradour oorlogsdorp Frankrijk: Oradour sur glane

Oradour oorlogsdorp Frankrijk tot aan de onverwachtse aanval van de Duitsers in Juni 1944 was Oradour sur glane een welvarende, gezellige plattelandsgemeenschap met veel ambachtslieden in de buurt van Limoges. Ten gevolge van zowel de Eerste Wereldoorlog als de landbouwcrises was het dorp inwoners kwijtgeraakt door de dood of omdat men wegtrok naar de stad omdat daar de kans op werk hoger was. Rond de jaren 1935 / 1940 had het dorp ongeveer 1500 inwoners, waarbij in oorlogstijd nog zo’n 150 vluchtelingen bij kwamen. Het dorp ervaarde uitgezonderd van de toeloop van deze vluchtelingen weinig van de oorlog en van de Duitse troepen. Oradour oorlogsdorp Frankrijk.

Oradour oorlogsdorp Frankrijk

Oradour oorlogsdorp Frankrijk: de Duitse aanval

Op zaterdag 10 Juni vind een vernietigingsactie van de Duitse SS troepen op het dorp Oradour sur glane plaats. Men begint met het inrichten van een commandopost onder bevel van majoor Diekmann in de directe nabijheid van het dorp, tevens geeft luitenant Barth te kennen dat er bloed zal vloeien. De sfeer is de eerste tijd nog redelijk gemoedelijk wat samen met het feit dat men in het dorp geen of zeer weinig hinder van de Duitse soldaten had ondervonden de oorzaak is dat de bewoners er niet aan dachten om te vluchten, maar vanaf 2 uur in de middag wordt de sfeer snel grimmiger het dorp wordt omsingeld zowel door motoren als door panterwagens zodat het niet meer mogelijk is het dorp op een normale manier te verlaten. Vanaf drie uur gaat men de mensen bij elkaar drijven op de centrale marktplaats dit gaat met veel geduw en getrek gepaard, men scheid de mannen en de vrouwen met de kinderen van elkaar. De mannen sluit men op in alle mogelijke bijgebouwen die er zijn zoals in garages, wijnkelders en schuren. De vrouwen samen met de kinderen sluit men op in de kerk van het eens zo vredige dorp. Vanaf 4 uur in de middag begint de echte vernietigingsaanval deze begint met explosies in de gebouwen waar men de mannen heeft opgesloten verder wordt er op hen geschoten met machinegeweren. Als er geen beweging meer wordt gezien bedekt men de dode en gewonde lichamen met hooi, stro en hout en steken deze in brand een gruwelijke vertoning. Slechts enkelen hebben kans gezien te ontsnappen en later het dorp te ontvluchten. De vrouwen en de kinderen ondergaan een soortgelijke behandeling in de kerk vind een explosie plaats die gepaard gaat met veel rook en waarbij het vuur zich snel uitbreid. Door de angst gedreven doen de vrouwen een aanval op deuren, de deur naar de sacristie begeeft het onder de druk van de vele lichamen maar helaas geeft dit geen uitkomst daar de Duitse soldaten de aanval voortzetten met schietwapens, slechts één vrouw ziet kans te ontsnappen. Deze vrouw heeft bij de aanval echter wel haar man, haar zoon, twee dochters en een kleinzoon verloren. In de vroege middaguren hadden de schoolkinderen een medische keuring ondergaan en als men onder leiding van onderwijzend personeel aan komt lopen ziet een jongetje van 8 jaar die al eerder het vertrouwen in de Duitsers had verloren kans om te ontsnappen als enigste van de aanwezige schoolkinderen heeft deze jongen het bloedbad overleeft. Inwoners die tijdens de aanval elders waren komen later terug in het dorp en zoeken wanhopig naar overlevenden. De slachtoffers van deze vernietigingsaanval van de Duitsers waren in totaal 207 kinderen, 254 vrouwen en 181 mannen. Na het vertrek van de Duitse soldaten wordt het stil in het dorp, de Franse regering besluit het dorp als monument voort te laten bestaan. Er komt een eenvoudig bordje met daarop de tekst Oradour sur glane opdat wij niet vergeten. Oradour oorlogsdorp Frankrijk.

Oradour oorlogsdorp Frankrijk

Oradour oorlogsdorp Frankrijk: de aanleiding tot de aanval

Oradour oorlogsdorp Frankrijk, nadat men in een dorp zo’n gruwelijke vernietigingsaanval heeft meegemaakt gaat men zich er in verdiepen wat hier de aanleiding tot geweest kan zijn. Verschillende theoriën doen de ronde zoals dat er mogelijk een vergissing heeft plaats gevonden en dat de aanval was bestemd voor het dorp Oradour sur vayres dat actief zou zijn geweest in het verzet. Er zijn echter nooit overtuigende bewijzen gevonden dat Oradour sur vayres inderdaad een belangrijke rol heeft gespeeld in het verzet. Een volgende theorie gaat er vanuit dat de Duitsers de Fransen hebben willen afschrikken kort na de invasie om te laten zien wie nog steeds de macht in handen had. Ook het verhaal dat de Duitse SS soldaten wapens zouden hebben gevonden in een garage in Oradour sur glane en dat men was beschoten door leden van het Franse verzet zien sommigen als een mogelijke aanleiding tot de aanval. De meest voor de hand liggende verklaring is echter dat men deze vernietigingsaanval moet zien als een wraakactie. Een paar dagen eerder waren bij het opblazen van een spoorbrug in de nabij gelegen plaats Saint – Junien twee Duitse soldaten om het leven gekomen. Deze aanslag was gepleegd door het Franse verzet. Onder de twee dodelijke slachtoffers van deze aanval van het Franse verzet was een persoonlijke vriend van majoor Diekmann die het bevel voerde over de vernietigingsaanval op Oradour sur glane. Deze laatste theorie is de meest waarschijnlijke al heeft men hierover geen absolute zekerheid. Oradour oorlogsdorp Frankrijk.

Oradour oorlogsdorp Frankrijk

Oradour oorlogsdorp Frankrijk: de daders

De vernietigingsaanval op Oradour sur glane vind plaats kort na de invasie in Juni 1944 een zeer onrustige tijd. Het verzet is in deze tijd erg actief en men pleegt voortdurend aanvallen om te verhinderen dat de Duitse troepen in Normandië hulptroepen krijgen. De Duitsers reageren hierop door in het gebied rond Limoges en Tulle grondig op zoek te gaan naar verzetstrijders. De ruim 8000 SS soldaten laten verschrikkelijke sporen achter van moord, brandstichting en plundering. Men vermoord 99 gijzelaars en bewoners van Tulle worden gedeporteerd op vrijdag 9 Juni 1944. De aanval op Oradour oorlogsdorp Frankrijk vindt plaats de volgende dag zaterdag 10 Juni. Deze aanval wordt gepleegt door een pas nieuw opgerichte devisie die onder bevel stond van generaal Lammerding, majoor Diekmann, kapitein Kahn en luitenant Barth. Voor deze nieuwe devisie had men tevens gebruik gemaakt van jonge jongens sommigen nog onder de achttien jaar, ook Franse jongeren werden gedwongen hier dienst te nemen. Na de vernietigingsaanval op Oradour sur glane verlaat men dit dorp op zondag 11 Juni om op maandag terug te keren om massagraven te delven. De devisie trekt daarna noordwaarts en commandant Diekmann zowel als veel van zijn soldaten sneuvelen in Normandië in de strijd tegen de geallieerden. Oradour oorlogsdorp Frankrijk.

Oradour oorlogsdorp Frankrijk

Oradour oorlogsdorp Frankrijk: proces tegen de daders

Oradour oorlogsdorp Frankrijk inJanuari 1953 vind na veel voorbereidend werk het proces tegen de daders van de vernietigingsaanval op Oradour sur glane plaats in de Franse stad Bordeaux. Wegens het ontbreken van bewijs, de afwezigheid van verantwoordelijke daders en het zich niet willen herinneren van beschuldigden een zeer moeilijke zaak. Er staan 21 personen terecht 7 Duitsers en 14 Fransen, helaas leverde Duitsland generaal Lammerding woonachtig te Düsseldorf niet uit. Ook luitenant Barth op dat moment woonachtig in de DDR staat in dit proces niet terecht gelukkig wel in een later stadium in Duitsland. Majoor Diekmann is reeds gesneuveld en zo zijn veel van de verantwoordelijke personen helaas  niet te veroordelen door middel van dit proces. Een maand later volgt het vonnis wat voor de bewoners van Oradour sur glane een grote tegenvaller is men voelt zich in de steek gelaten en verbitterd. Politici en kranten vanuit de Elzas proberen nog wel een lans te breken voor de Franse betrokkenen door er op te wijzen dat zij gedwongen werden aan de oorlog deel te nemen. De straffen vallen als volgt uit een Duitse adjudant wordt ter dood veroordeeld, 5 Duitse soldaten worden veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen 10 en 12 jaar, één Duitse soldaat wordt vrijgesproken. Een Franse sergeant uit de Elzas wordt eveneens ter dood veroordeeld de andere dertien personen krijgen allen gevangenisstraffen tussen 5 en 8 jaar. Na verloop van tijd komt er een amnestiewet waarna de gevangenen zowel Franse als Duitse worden vrijgelaten, de straf van de ter dood veroordeelden wordt omgezet naar levenslange gevangenisstraf. In Oradour reageert men geschokt de burgemeester van het dorp stuurt de onderscheiding het Legioen van Eer die men na de oorlog had ontvangen terug. De relatie tussen het dorp en de staat blijft jarenlang ernstig verstoord. In 1983 veroordeeld de Oost -Berlijnse rechtbank luitenant Heinz Barth tot levenslang. In 1997 wordt hij echter om gezondheidsredenen vrijgelaten om tien jaar later in 2007 op 86 jarige leeftijd te overlijden aan de ziekte kanker. Oradour oorlogsdorp Frankrijk.

Oradour oorlogsdorp Frankrijk

Oradour oorlogsdorp Frankrijk: het nieuwe dorp

Oradour oorlogsdorp Frankrijk aan het eind van het jaar 1944 neemt de Franse regering het besluit om het oude dorp als monument te laten voortbestaan en het nieuwe dorp op een dichtbij zijnde plaats te bouwen. Op de herinneringsvolle dag 10 Juni 1947 begint men aan de bouw van het nieuwe dorp op een steenworp afstand van het oude dorp. Het dorp wordt gebouwd in dezelfde langgerekte vorm en met dezelfde gebouwen uitgezonderd het station. Het station wordt niet herbouwd omdat de spoorweg is opgeheven. In 1953 is het dorp klaar naar traditie wordt de kerk ingewijd maar verder worden er geen feestelijkheden georganiseerd. Het oude dorp krijgt in 1999 een museum via dit museum komt men in het oude dorp terecht, de massagraven zijn te vinden aan de rand van het dorp evenals het herdenkingsmonument. In het nieuwe dorp wonen plusminus 2000 inwoners. Oradour oorlogsdorp Frankrijk de herinnering blijft.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *