Reimerswaal gemeente Reimerswaal

Reimerswaal en de gemeente Reimerswaal, deze gemeente liggend in de provincie Zeeland tussen de Oosterschelde en de Westerschelde wordt gevormd door verschillende dorpen. Reimerswaal gemeente Reimerswaal vroeger en nu een boeiende gemeente. 

Reimerswaal gemeente Reimerswaal

Reimerswaal gemeente Reimerswaal: vroeger tijden

Tegenwoordig is Reimerswaal een gemeente vroeger echter was het een stad gelegen op het eiland Zuid – Beveland. De naam komen we op papier al tegen vanaf het jaar 1203 en vanaf 1375 als stad omdat men in dat jaar stadsrechten heeft veroverd. Reimerswaal werd belangrijk mede omdat het aan de Oosterschelde lag en hier een belangrijke haven had. Men handelde in vele verschillende goederen maar de handel in meekrap nam een grote plaats in. Dit gewas verbouwde men veel op Zuid – Beveland, en hieruit werd een rode kleurstof gewonnen die men voornamelijk naar Vlaanderen verhandelde maar natuurlijk in mindere mate dreef men ook handel met Frankrijk, Engeland en de havens aan de Oostzee. In de late Middeleeuwen nam de stad Reimerswaal die men ook wel Rommerswaal noemde een belangrijke plaats in in Zeeland het werd na Middelburg en Zierikzee de derde belangrijkste stad in de provincie Zeeland. Deze voorspoed bleef echter niet duren de stad kwam door verschillende factoren in de problemen, er brak brand uit die veel schade veroorzaakte, het zout dat men in de omgeving van de stad won zorgde er voor dat men last kreeg van verzakking van de bodem en tevens werd de stad bedreigd door het water.

Op 5 November 1530 trof een grote stormvloed de omgeving van de stad men noemde deze dag ‘ kwade zaterdag ‘. In het jaar 1532 kwam het zover dat de stad definitief werd afgesneden van Zuid – Beveland en zodoende kon men veel moeilijker contact leggen met het vaste land. Door deze meer geïsoleerde ligging ontstond een economische crises. Het water ging door met zijn vernietigende werk, het eiland waarop de stad lag werd steeds kleiner en de overstromingen bleven komen totdat rond 1557 een deel van de stad door het water verloren ging.  Bewoners verlieten de stad om naar andere plaatsen te vertrekken. Toch zou de stad niet ten ondergaan door het water. In de Tachtigjarige Oorlog koos de stad de kant van de Spanjaarden met als gevolg dat de Geuzen die de stad veroverden deze in brand staken. Aan het einde van de zeventiende eeuw bestond Reimerswaal nog slechts uit een eilandje met wat ruïnes die tenslotte werden overspoeld door het water. Reimerswaal gemeente Reimerswaal in de provincie Zeeland.

Reimerswaal gemeente Reimerswaal

Reimerswaal gemeente Reimerswaal: nu een boeiende gemeente

Vanaf 1970 is de nieuwe gemeente Reimerswaal ontstaan uit de samenvoeging van verschillende kleine gemeentes. Het huidige Reimerswaal ligt in hetzelfde gebied waar vroeger de stad Reimerswaal was gelegen. Meer dan de helft van de oppervlakte van de gemeente bestaat uit water, in totaal beslaat de gemeente een oppervlakte van ruim 240 vierkante kilometer. In de verschillende dorpen tesamen wonen plus minus 22000 inwoners. Reimerswaal gemeente Reimerswaal.

Reimerswaal gemeente Reimerswaal

Reimerswaal gemeente Reimerswaal: het dorp Yerseke

Reimerswaal gemeente Reimerwaal mosselen en oesters hebben het dorp Yerseke met zijn 6700 inwoners bekendheid en toeristische aantrekkingskracht gegeven vooral dagjesmensen bezoeken het dorp. In Yerseke vinden we de enigste mosselveiling die Nederland rijk is. Men begon in Yerseke met het kweken van oesters zo rond het jaar 1870 men deed dit in zogenaamde oesterputten. Het kweken en verkopen van de oesters zorgde voor een grote economische bloei, moeilijke omstandigheden en vele tegenvallers zorgden er echter voor dat vele oesterkwekers ophielden met hun werk. De mosselvisserij werd belangrijk voor de economie van het dorp, men viste mosselzaad op uit de Waddenzee wat men uitstrooide op percelen in de Oosterschelde. Om het hier later als de mossels groter gegroeid waren weer op te vissen, ze te verwerken en te verkopen in eerste instantie voornamelijk aan onze zuiderburen. De schelpdieren mossels en oesters hebben gezorgd voor veel werkgelegendheid en voorspoed in het gezellige dorp aan de Oosterschelde. Yerseke heeft tevens een mooi beschermd natuurgebied wat men de Yerseke Moer noemt. Dit prachtige natuurgebied wordt gevormd door een voormalig schorrencomplex dat van het water was afgesloten door een ringdijk men kan deze oorspronkelijke vorm nog steeds in de weilanden herkennen. De naam van het gebied komt van de zoutwinning vandaan die men hier vroeger uitvoerde, zoutwinning noemt men ook wel moernering. Het gebied heeft een veelvoud aan dieren en planten te bieden vooral vogelliefhebbers kunnen in de Moer van Yerseke aan hun trekken komen. Er zijn twee mogelijkheden om het gebied te voet te bekijken een wandelroute rondom het gebied die het gehele jaar door toegankelijk is, midden door het gebied loopt een wandelroute die men kan volgen van 1 Juli tot 1 November men volgt de paaltjes met de rode kopjes en wordt onderweg door tekstbordjes van informatie voor zien.

Reimerswaal gemeente Reimerswaal

Reimerswaal gemeente Reimerswaal: de dorpen Kruiningen en Waarde

Het dorp Kruiningen is de plaats waar het gemeentehuis van Reimerswaal staat tevens is het dorp bekend omdat hier vroeger de veerdienst Kruiningen – Perkpolder voer die werd opgeheven na de komst van de Westerscheldetunnel in het jaar 2003. Economisch is de uienhandel belangrijk voor het 4000 inwoners tellende dorp. Bij het dorp vinden we het natuurgebied Den Inkel wat bestaat uit bos en waar tevens een mooie weel is ontstaan als gevolg van dijkdoorbrekingen bij de watersnoodramp van 1953.

Het aan de Westerschelde gelegen kleine dorp Waarde heeft ongeveer 1200 inwoners. Het dorp heeft een agrarisch karakter en velen zijn als ondernemer actief voornamelijk in de fruitteelt. Bij het dorp vinden we molen ‘ De Hoed ‘ en in het dorp het overblijfsel van de laatviertiende eeuwse kerk.

Reimerswaal gemeente Reimerswaal

Reimerswaal gemeente Reimerwaal: de dorpen Krabbendijke Rilland Hansweert en Oostdijk

Het dorp Krabbendijke met zijn ruim 4500 inwoners is een rustig landelijk dorp met een bloeiend verenigingsleven en een goede middenstand. Het dorp ligt vrij centraal tussen de Zeeuwse stad Goes en de Brabantse stad Bergen op Zoom en heeft een treinstation.

Het dorp Rilland ligt geheel oostelijk op Zuid – Beveland niet ver van de Noord – Brabantse provinciegrens en tevens dicht bij het Schelde – Rijnkanaal. Het dorp telt ongeveer 3000 inwoners, in de buurtschap stationsbuurt die ongeveer een kilometer buiten Rilland ligt stopt regelmatig de stoptrein Roosendaal -Vlissingen v.v.

Het dorp Hansweert was lange tijd zeer bedrijvig als belangrijk knooppunt tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen na de komst van het Schelde – Rijnkanaal is deze bedrijvigheid sterk teruggelopen. Het inwonerstal van het dorp ligt rond de 1600 / 1700 het dorp heeft een actief verenigingsleven.

Het kleine dorp Oostdijk met zijn 500 inwoners maakt de gemeente Reimerswaal compleet. Het dorp is landelijk en zowel de landbouw als de fruitteelt zijn belangrijke inkomstenbronnen voor het kleine dorp. Reimerswaal gemeente Reimerswaal genieten van landelijke schoonheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *