Uilensoorten ransuil steenuil velduil

Uilensoorten ransuil steenuil velduil, drie soorten uilen treden in dit artikel op de voorgrond met hun bijzonderheden. Uilensoorten ransuil steenuil velduil heel bijzondere vogelsoorten leuk om hier over te lezen. 

Uilensoorten ransuil steenuil velduil

Uilensoorten ransuil steenuil velduil: de ransuil

De ransuil valt nauwelijks op als hij overdag op een boomtak dicht bij de stam zit te slapen, dit komt natuurlijk door zijn schorskleurige veren die een goede camouflage zijn. Uilensoorten ransuil steenuil velduil.

De ransuil slaapt overdag en gaat op jacht als het schemerig wordt. De ransuil eet net als veel andere uilen kleine vogels en wormen maar hij vult dit menu aan met vis, weekdieren en krabben. Deze uilensoort is erg honkvast hij verblijft het grootste deel van het jaar in zijn broedgebied, wel gaat de ransuil ieder seizoen op zoek naar een nieuwe partner. Als nest gebruikt hij de nesten van andere vogels of van de eekhoorn.

De ransuil is een roofvogel die houd van gezelschap en vaak in de twee koudere seizoenen in groepen leeft. Bij naderend gevaar drukt de ransuil zich dicht tegen de boomstam aan, zelf kan hij doordat hij zijn nek 180 graden kan draaien toch de zaken in de gaten houden zonder op te vallen. Doordat de vogel zo’n onopvallend verenkleed heeft is hij moeilijk op te sporen wanneer men echter op een boom stuit waar veel braakballen onder liggen dan zou dit zeker een boom kunnen zijn waarin een ransuil slaapt en leeft. De ransuil is een rustige vogel die zich ook door geluid niet zo makkelijk verraad alleen wanneer de jongen pas uitvliegen kan het een lawaai van jewelste zijn.

Uilensoorten ransuil steenuil velduil

Ransuil

Uilensoorten ransuil steenuil velduil: de steenuil

Doordat de steenuil zelf geen nestholte kan maken en de omstandigheden de laatste jaren steeds moeilijker zijn geworden nam het aantal broedparen de laatste tientallen jaren gestaag af dit is één van de redenen waarom de steenuil een beschermde status heeft gekregen. Broedplaatsen waar een steenuil gebruik van maakt zijn onder andere konijnenholen, schuren en knotwilgen. Geliefde plaatsen waar we steenuilen kunnen vinden zijn bij grote rivieren, in beekdalen en in onze Zuid – Limburgse provincie. Het territorium van de steenuil beslaat plusminus 12 hectare, het mannetje toont het territorium door zijn demonstratievluchten en zijn zang ieder voorjaar en ook in de nazomer. Als het territorium een geschikte broedplaats bevat leven het vrouwtje en mannetje hier samen soms hun hele leven lang. Ze onderhouden contact met elkaar, ze onderhouden stemcontact met elkaar en ze helpen elkaar bijvoorbeeld bij het schoonhouden van elkaars veren. Het geluid van een steenuil kan zeer verschillend zijn we horen opwindingsgeluiden, de territoriumroep en alarmgeluiden als er gevaar dreigt.

De steenuil zijn menu is divers hij eet graag zoogdieren, vogels , amfibieën, insecten en regenwormen. Kleine zoogdieren zoals een muis zijn favoriet vind hij deze niet dan eet hij met plezier een mus of een merel of als hij een houtduif te pakken kan krijgen zal de steenuil zeker zijn kans slaan en deze daarna lekker opeten. Is de buit weinig dan bestaat de helft of meer van zijn voeding ook wel uit regenwormen.

Uilensoorten ransuil steenuil velduil

Steenuil

Uilensoorten ransuil steenuil velduil: de velduil

De velduil is een zeer goede vlieger die gemakkelijk grote afstanden kan vliegen als de koude komt in Noord – Europa vertrekt de steenuil naar plaatsen in het Zuiden waar wel voedsel te vinden is. Als de voedselvoorraad voldoende is duurt het tot het voorjaar voordat de velduilen terugkeren naar het Noorden, we kunnen dan de mannetjes hoog in de lucht bekijken die rondcirkelen op de thermiek en hun territoriumroep laten horen om zo de plaats van hun territorium duidelijk te maken. De steenuil heeft ieder jaargetijde een nieuw vrouwtje. Wat bijzonder is aan deze vogel is het feit dat hij als enigste Europese uilensoort zijn nest zelf bouwt.

Uilensoorten ransuil steenuil velduil

Velduil

Meestal gebruikt de steenuil een kuil die bekleed word met een graslaag en / of twijgjes. In dit nest legt het vrouwtje haar eieren, het aantal varieërt meestal tussen 4 en 8 stuks ze heeft drie tot vier weken nodig om de eieren uit te broeden. De jongen blijven na de geboorte nog ongeveer twee weken in het ouderlijk nest. De velduil jaagt grotendeels overdag en heeft hierbij hulp van zowel zijn gezichtsvermogen als van zijn gehoor. Zijn oren zitten aan de buitenkant van zijn kop en zijn in staat om zeer snel vele geluiden op te vangen, voor een velduil is het zelfs mogelijk om een muis te pakken te krijgen die verborgen is onder een flinke dikke laag sneeuw. De velduil lust naast muizen ook kleine vogels en lemmingen. Om een prooi te pakken zweeft de steenuil vlak boven de grond om dan plotseling toe te schieten om na een klein gevecht een veldmuis tot zijn buit te kunnen rekenen. Uilensoorten ransuil steenuil velduil.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *