Vogels tijdens de winter

Vogels tijdens de winter, tijdens de winter kunnen vogels een zware tijd doormaken door de strengere weersomstandigheden. De afgelopen jaren hebben gezorgd voor een verhoogd sterfte aantal onder andere bij dodaarzen, watersnippen en ijsvogels. Vogels tijdens in de winter door het weer vind een selectie onder de vogels plaats waardoor de sterksten vaak overblijven. 

Vogels tijdens de winter

Vogels tijdens de winter: de ijsvogel

Vogels tijdens de winter de ijsvogel zijn naam laat ons denken dat de vogel goed kan leven tijdens een ijsperiode het tegendeel blijkt echter het geval te zijn. De ijsvogel is een vogel die zich doormiddel van duiken naar kleine visjes van voedsel voorziet en in strengere koude periodes levert dit natuurlijk problemen op. De ijsvogel komt dan in de problemen omdat het dier geen andere methode kent om zich van voedsel te voorzien. In een strenge winter sterven er dan ook een hoger aantal ijsvogels dan in een mildere winter. Over het algemeen is een ijsvogel een wat schuwe vogel die niet zo makkelijk is waar te nemen, tijdens een koude winter blijft het dier dikwijls wel lang op één plaats zitten bevangen door honger en koude. De vogel heeft zijn naam waarschijnlijk te danken aan zijn gevoeligheid voor vorst en ijs.

Vogels tijdens de winter

Vogels tijdens de winter: winterse problemen voor de vogels

Winterse problemen waar de vogels voornamelijk mee te maken krijgen zijn gebrek aan voedsel en kou. Voornamelijk de grasetende en voor hun voedsel duikende vogels zijn extra kwetsbaar tijdens een strenge winter, al krijgen ook andere soorten met problemen te maken. Er zijn twee manieren waarop de vogels kunnen proberen een strenge winter te overleven namelijk door weg te trekken naar bijvoorbeeld de kust of het Limburgse heuvellandschap, de tweede manier is om het leefpatroon aan te passen zodat men minder energie gebruikt en dus minder voedsel nodig heeft. Vogels die wegtrekken naar de kust hebben een grotere overlevingskans omdat het zoute en brakke water minder snel bevriest ook het snel stromende water van beekjes in bijvoorbeeld het Limburgse heuvellandschap blijven langer open dan elders.

Vogels tijdens de winter

Terwijl het voor de vogels minder eenvoudig is om aan voedsel te komen zorgt de koude ervoor dat ze een hogere verbranding hebben en daardoor juist meer voedsel nodig hebben dan tijdens normale weersomstandigheden. De kolgans is een voorbeeld van een vogel die door minder energie te verbruiken probeert om deze koude periode te overleven. Normaal graast de kolgans de hele dag en trekt veel heen en weer tussen verschillende voedselgebieden en slaapgebieden. Als er sneeuw ligt en het is voor de vogel onmogelijk geworden om naar het zuiden te trekken dan gaat de kolgans met zijn buik in de sneeuw liggen om de warmte van zijn lichaam vast te houden. Tevens blijft de kolgans tijdens deze periode in het zelfde gebied, hij verspilt dus geen energie met heen en weer trekken. Vele vogels kunnen tijdens een zware winter in de problemen komen maar naar voedsel duikende en grasetende vogels zijn het meest kwetsbaar.

Vogels tijdens de winter

Ander leefgedrag van vogels tijdens een strenge winter

Vele vogelsoorten vertonen een ander leefgedrag tijdens een strenge winter dan bij mildere weersomstandigheden. De roerdomp is hier een mooi voorbeeld van, de roerdomp leeft tussen de dichte rietvelden en verlaat tijdens normale omstandigheden dit gebied zelden of nooit, tijdens een strenge winter is het echter mogelijk de vogel aan te treffen midden in de stad op zoek naar voedsel. Ook de houtsnip is een vogel die we dan in de stad aan kunnen treffen om tussen de bebouwing op zoek te gaan naar voedsel op plaatsen waar de bodem nog niet bevroren is of bij open water. Ook voor roofvogels zoals de torenvalk en de buizerd brengt de koude problemen met zich mee omdat het gedrag van dieren die zij eten zoals muizen ook wordt beïnvloed door het koude weer. De dieren leven meer dan anders onder de grond en laten zich minder boven de grond zien zodat het ook voor roofvogels moeilijker is om voedsel te vergaren.

Vogels tijdens de winter

Vogels tijdens de winter: het verkeer

Tijdens een strenge winter zijn meer vogels de dupe van het verkeer dan normaal, dit kan verschillende oorzaken hebben. De uil jaagt tijdens een strenge winter meer overdag dan ’s nachts en is daardoor kwetsbaarder. De meerkoet zoekt het asfalt op om zijn poten te warmen en daardoor vallen er ook onder de meerkoeten meer verkeersslachtoffers tijdens een strenge winter dan in normale omstandigheden. Vogels tijdens de winter maken een moeilijke tijd door zeker als de weersomstandigheden streng zijn, zij sneuvelen ten gevolge van de kou, het gebrek aan voedsel of als verkeersslachtoffer. Natuurlijk is het zo dat de sterkste vogels de meeste kans hebben om te overleven en dat zwakke, gebrekkige vogels vaak het eerste sneuvelen. Vogels tijdens de winter interessant om hier meer van te weten.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *