Wandelen Den Haag

Wandelen Den Haag we maken een wandeling door politiek Den Haag waarbij we verschillende gebouwen en plaatsen passeren die een rol spelen voor onze politiek en onze politici. Wandelen Den Haag we wandelen door het hart van onze regeringsstad. 

Wandelen Den Haag

Wandelen Den Haag: het Den Haagse Binnenhof

Op het Binnenhof liggen de wortels van onze grondwet, het oudste hier nog in gebruik zijnde gebouw is de Ridderzaal. Wij kennen de Ridderzaal voornamelijk omdat de koningin hier ieder jaar weer de troonrede voorleest op prinsjesdag een traditie die al meer als honderd jaar in ere wordt gehouden. In vroegere tijden diende de Ridderzaal voornamelijk als feestzaal voor de ridders. Zowel de onderkomens van de eerste als van de tweede kamer vinden we aan de zijden van het Binnenhof. De eerste kamer houdt haar vergaderingen in de oude vergaderzaal die in de negentiger jaren prachtig is opgeknapt maar oorspronkelijk stamt uit de gouden eeuw, tegenwoordig is het dak wat prachtig beschilderd is een echte blikvanger. Het Binnenhof is het bestuurlijke hart van regerend Nederland.

Wandelen Den Haag

Wandelen Den Haag: Den Haag en zijn Buitenhof

Wandelen Den Haag we verlaten het Binnenhof op weg naar het Buitenhof als we door de stadhouderspoort zijn gaan we linksaf en bereiken zo het Hofplein waar de vergaderzaal van de tweede kamer is. Deze vergaderzaal valt op door zijn halfronde vorm waarin deze is gebouwd om uit te drukken dat de tweede kamer voeling hoort te houden met de bevolking van Nederland. Tevens vinden we op het Hofplein de grondwetbank die door de gemeente Den Haag aan de tweede kamer is geschonken. Op de bank is het eerste artikel van de grondwet afgedrukt het anti – discriminatie artikel. De bank heeft een lengte van 45 m.

Wandelen Den Haag

Wandelen Den Haag: wandeling Den Haag

Op onze wandeling passeren we de gevangenpoort waarbij tevens nog martelwerktuigen tentoongesteld worden waarmee de gevangenen in vroeger tijden werden gemarteld. De gevangenpoort dateert uit de Middeleeuwen.

Wandelen Den Haag

Wandelen Den Haag: bekende personen in politiek Den Haag

De eerste van deze bekende personen is Gijsbert Karel van Hogendorp, als we het Buitenhof verlaten en we komen op onze wandeling op de Kneuterdijk dan kunnen we hier in de gevel van een bankgebouw een gedenksteen aantreffen voor deze bedenker van de eerste grondwet van onze huidige monarchie. In 1848 volgde hierop een tweede grondwet die lang is tegengehouden door koning Willem 2 die hier uiteindelijk mee accoord is gegaan. Koning Willem 2 staat in de geschiedenis bekend als de koning die op één nacht van uiterst conservatief is veranderd in liberaal. In een zijstraat van de Kneuterdijk de Heulstraat kunnen we aan een muur van het voormalige paleis een plaquette bezichtigen die aan dit voorval herinnerd. In deze nieuwe grondwet werd de macht van de koning beperkt en de inspraak van het volk vermeerderd. De bedenker van deze nieuwe grondwet was de liberaal Thorbecke.

Wandelen Den Haag

Wandelen Den Haag: paleis Noordeinde

Wandelen Den Haag op onze wandeling komen we nu bij het werkpaleis van koningin Beatrix paleis Noordeinde. In 1591 hebben de Staten van Holland dit paleis aangekocht voor Louise de Coligny de weduwe van de vermoorde vader des vaderlands Willem van Oranje. Voor het paleis kan men een standbeeld bekijken van Willem van Oranje als ruiter te paard. Eveneens is hier een standbeeld geplaatst van koningin Wilhelmina die in het jaar 1880 in dit paleis werd geboren.

Wandelen Den Haag

Wandelen Den Haag: de Hoge raad

In de Kazernestraat vinden we het gebouw van de Hoge Raad wat het hoogste gerechtsorgaan van Nederland is. Als we aan het eind van deze straat rechtsaf gaan zien we het hotel des Indes waarvan men zegt dat hier de paarse kabinetten zijn beraamd. De volgende straat is de Korte Vijverberg waar we op nummer 3 het Kabinet der Koningin vinden. Vanaf de Korte Vijverberg heeft men een mooi uitzicht.

Wandelen Den Haag

Wandelen Den Haag: Willem van Oranje in Den Haag

Op het plein vinden we een standbeeld van Willem van Oranje staande met zijn bekende hondje. Het hondje dat een belangrijke rol speelde bij een moordaanslag op zijn baasje.

Wandelen Den Haag

Wandelen Den Haag: het Torentje

Wandelen Den Haag het Torentje de werkplek van de minister – president. Op onze wandeling passeren we het Torentje wat niet groot is maar wel een mooi uitzicht heeft op de Hofvijver.

Wandelen Den Haag

Wandelen Den Haag: terug op het Binnenhof in Den Haag

Door de Grenadierspoort komen we terug op het Binnenhof waar we aan de rechterzijde zowel het gebouw van de Rijksvoorlichtingsdienst zien als dit van het Ministerie van Algemene Zaken. Op vrijdag als de ministerraad vergaderd kan het hier een drukte zijn, men vergaderd in de Treveszaal. Men vergaderde hier ook ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog om aan het geweld een einde te kunnen maken. Treves betekent wapenstilstand.

Op nummer 1a van het Binnenhof vinden we een boek met daarin de namen van meer dan 17.000 slachtoffers die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid, iedere dag slaat men een bladzijde van dit gedenkboek om. Een boek wat ons eraan herinnerd dat vrijheid offers vraagt en de geschiedenis wijst uit dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Wandelen Den Haag interressant om kennis te nemen van vele dingen die zowel met de geschiedenis als met de politiek van ons land te maken hebben.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *