Zilvermeeuwen stormmeeuwen mantelmeeuwen

Zilvermeeuwen stormmeeuwen mantelmeeuwen, deze meeuwen leven in Nederland in grote aantallen. Er zijn tijden geweest dat de zilvermeeuwen, stormmeeuwen en mantelmeeuwen voor veel overlast hebben gezorgd, in dit artikel kijken we hoe de vogels leven in Nederland. 

Zilvermeeuwen stormmeeuwen mantelmeeuwen

Zilvermeeuwen stormmeeuwen mantelmeeuwen: Het voedsel van de meeuwen

Voedsel van de meeuwen, deze meeuwen leven zowel aan de kust als meer in het binnenland en de laatste jaren ook al maar meer in stedelijke gebieden. Ben je aan de kust dan kun je zien dat zilvermeeuwen, stormmeeuwen en mantelmeeuwen achter de vissersschepen vliegen om alles op te eten wat de vissers laten doen. Zit je aan boord van een veerpont dan kun je de vogels zien die hopen van de restjes uit de lunchpakketten mee te kunnen delen. Bij de vloedlijn kun je ze waarnemen met een krab of zeester in hun bek, en de oester behoort tot het favoriete voedsel van de meeuwen. Alhoewel zelfs voor deze flinke vogels de oesterschelpen te hard zijn, hier hebben ze wel een middel op gevonden ze vliegen omhoog en vanaf bepaalde hoogte gooien ze de oesterschelp op een harde ondergrond zoals bijvoorbeeld op het asfalt bovenop de dijk, de schelp barst dan en de maaltijd voor de zilvermeeuwen stormmeeuwen mantelmeeuwen kan dan beginnen.

In winterse tijden trekken de meeuwen ook wel naar het binnenland een typerend beeld wat je dan kan zien is een zilvermeeuw die driftig staat te trappelen met zijn poten wij mensen denken dan snel dat de vogel dit doet tegen de kou maar deze is ook hier bezig om voedsel bijeen te krijgen. Deze snel trappelende vogelpoten zorgen voor trillingen in de bodem die ervoor zorgen dat de wormen uit angst voor een naderende mol hun aartsvijand naar de oppervlakte komen om daar opgegeten te worden door de meeuwen. Ook vangen de vogels mollen, muizen en jonge hazen, en ook bij doodgereden konijnen en hazen kun je de vogels aantreffen om hun voedsel te vergaren. Een meeuw produceert evenals een uil uit onverteerde voedselresten een braakbal, hierin kunnen we dus zien waaruit het voedsel van de Zilvermeeuwen stormmeeuwen mantelmeeuwen zoal bestaat. Mede hieruit weten we dat meeuwen ook veel voedsel halen op vuilnisbelten in de braakbal kun je veel resten van menselijk afval zoals plastic tegenkomen. Zilvermeeuwen stormmeeuwen mantelmeeuwen interessant om te volgen hoe deze vogels het hele jaar door leven en aan hun voedsel komen.

Meeuwen: Het broeden van de meeuwen

Zilvermeeuwen stormmeeuwen mantelmeeuwen, het broeden van de meeuwen doen ze het liefs met duizenden vogels bij elkaar, in deze kolonies treffen we zowel Zilvermeeuwen stormmeeuwen als mantelmeeuwen aan. Een meeuw heeft een wat slordig nest waarin een paar eieren in vier weken tijd worden uitgebroed. Al zeer snel na de geboorte kan men de jonge vogels buiten het nest aantreffen en doordat de meeuwen met zulke grote aantallen bij elkaar leven is het dier minder kwetsbaar als bij andere vogels die meer solitair leven. Vogels die al snel na de geboorte het nest verlaten noemt men nestvlieders. Doordat na de tweede wereldoorlog de maatschappij sterk veranderd is hebben de Zilvermeeuwen stormmeeuwen mantelmeeuwen de kans gekregen om sterk uit te breiden, voedsel is in deze wegwerpmaatschappij altijd wel te vinden voor deze vogels dat echt wel alleseters zijn. De aantallen werden zo groot dat de vogels behoorlijk overlast gaven aan boeren en anderen. Men begon met de eieren te rapen of deze met olie te besmeuren of ze te schudden om maar te voorkomen dat ze uit zouden komen maar de vogel legde gewoon nieuwe eieren zodat al deze moeite grotendeels tevergeefs was. Ook dekte men vuilnisbelten af zodat voedselvergaring moeilijker zou worden maar het gewenste resultaat bleef uit. Zilvermeeuwen stormmeeuwen mantelmeeuwen bleven in grote aantallen in Nederland aanwezig.

Zilvermeeuwen stormmeeuwen mantelmeeuwen: De vos

De vos bleek wel in staat om hier op sommige plaatsen gedeeltelijk verandering in te brengen, de laatste tientallen jaren komen er steeds meer vossen in duingebieden. De vos is een natuurlijke vijand van de zilvermeeuwen, stormmeeuwen en mantelmeeuwen die sterk genoeg bleek te zijn om het aantal meeuwen zelfs als ze in grote kolonies bij elkaar zijn sterk terug te dringen. De meeuw zocht hier echter een uitweg voor en verplaatste zich naar de stad met alle overlast van dien. In kustplaatsen zoals Oostende, Rotterdam, Haarlem en nog vele anderen zit men nog steeds met een “meeuwen probleem”. Hoewel de vogels wel sfeerbepalend zijn zeker ook aan de kust ze horen er gewoon bij en zorgen er ook voor dat er veel afval opgeruimd wordt. Zilvermeeuwen, stormmeeuwen en mantelmeeuwen ze horen bij de kust in Nederland.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *