Zwingli Zwitsers kerkhervormer

Zwingli Zwitsers kerkhervormer, Huldrych Zwingli is van grote betekenis geweest voor de kerkhervorming in Zwitserland. Zwingli Zwitsers kerkhervormer van groot formaat , Calvijn, Luther en Zwingli drie hervormers die van veel betekenis zijn geweest voor de hervorming in Europa. 

Zwingli Zwitsers kerkhervormer

Zwingli Zwitsers kerkhervormer: Huldrych Zwingli

Huldrych of ook wel Ulrich Zwingli werd geboren in het jaar 1484 en wel op 1 Januari nieuwjaarsdag. De familienaam is afgeleid van het woord ‘twing’ wat mensen aanduidt die in een besloten ruimte zijn, het leven van Ulrich Zwingli laat echter zien dat hij een man was die deuren openstoot in plaats van ze gesloten liet zijn. Als hervormer is Zwingli van grote betekenis voor Zwitserland waar hij de leiding krijgt. Al op jonge leeftijd bestaat de studie van Zwingli uit het bestuderen van zowel de bijbel, de kerkvaders en klassieke werken.

Zwingli Zwitsers kerkhervormer

Zwingli Zwitsers kerkhervormer: zijn werkzaamheden

Als Zwingli 21 jaar is begint hij zijn werk als pastoor in Glarus jaren later vertrekt hij naar Einsiedeln waar hij zeer ijverig strijd tegen de Mariaverering. Tegenwoordig is in het klooster van Einsiedeln nog steeds veel bedrijvigheid, het wordt bewoont door 65 monniken. Tevens is hier de bijbelvertaling van Zwingli te bezichtigen in de bibliotheek van het klooster. Deze zogenaamde Zwingli – bijbel werd uitgegeven in het jaar 1527. Vanaf 1518 is Zwingli werkzaam in Zürich zijn preken zijn hier erg populair, hij verdedigt de vrijheid van het christendom tegenover de bijna absolute kerkleer van de Roomse kerk, bestrijdt de heiligenverering, de beeldenverering en de roomse mis. Het stadsbestuur van Zürich besluit mede onder invloed van Zwingli’s handelen om in 1523 de hervorming in te stellen.

Zwingli Zwitsers kerkhervormer

Zwingli Zwitsers kerkhervormer: zijn leven en zijn dood

Tijdens zijn leven liet Zwingli blijken evenals Johannes Calvijn een voorstander te zijn van soberheid dit kwam tot uiting doordat in zijn omgeving orgels verdwenen, altaren werden opgeruimd en kloosters werden veranderd in scholen. De evangelieprediking in de taal van het volk staat bij Huldrych Zwingli centraal tevens vindt hij de doop, de viering van het heilig avondmaal, het gebed en de christelijke levenswandel van zeer groot belang. Zwingli staat er afkeurend tegenover als landgenoten in vreemde krijgsdienst gaan. In Zwitserland is de beweging die de hervorming veroorzaakt aanleiding voor een binnenlandse oorlog die Zwingli het leven kost. Hij trekt mee in de strijd als veldprediker en verliest het leven in 1531 bij de slag bij Kappel. Vijanden ontfermen zich over zijn dode lichaam om dit in vieren gedeeld te verbranden. Huldrych Zwingli is slechts 47 jaar geworden, zijn leven heeft grotendeels in het teken gestaan van de hervorming in Zwitserland.

Zwingli Zwitsers kerkhervormer

Voortzetting van de werkzaamheden: na de dood van Zwingli

Na zijn dood tijdens de slag van Kappel in 1531 worden zijn werkzaamheden voortgezet door Bullinger, Bucer en Oecolampadius. Oecolampadius was de hervormer van het kanton Bazel. Tijdens de opvolging van Zwingli in Zürich door H. Bullinger wordt het zogenaamde zwinglianisme opgenomen in het protestantisme.

Zwingli Zwitsers kerkhervormer

Zwingli: reformator Zwitserland

Zoals al vernoemd kan men de Zwingli – bijbel bezichtigen in het klooster van Einsiedeln. De naam van Zwingli kunnen we terug vinden op het reformatiemonument in de Zwitserse stad Gèneve. Zwingli legde de nadruk in zijn werkzaamheden nadrukkelijk bij de voorzienigheid gods. Voor Luther was zijn kernpunt de rechtvaardigmaking en bij Calvijn stond zowel de souvereiniteit als de voorzienigheid in het middelpunt. De laatste jaren komt er in beperkte mate meer belangstellng voor kerkhervorming dit blijkt ook uit de belangstelling die er is voor de leerzame kerkhistorische reizen die al maar meer georganiseerd worden. Zwingli Zwitsers kerkhervormer een man die van grote betekenis is geweest voor de kerkhervorming in Zwitserland.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *