Loverboy en lovergirl: slachtoffer van een loverboy of lovergirl

In dit artikel informatie over loverboys en lovergirls en hun werkwijze, over de slachtoffers van een loverboy of lovergirl en hoe deze te herkennen zijn. 

Loverboy lovergirl 4

Loverboy lovergirl: slachtoffer van een loverboy of lovergirl 

De loverboyproblematiek krijgt de laatste jaren weer steeds meer aandacht. Jaarlijks registreert men ongeveer 200 nieuwe slachtoffers, volgens deskundigen zouden dit er veel meer kunnen zijn maar angst schijnt een reden te zijn om geen aangifte te doen.

Wat zijn loverboys 

De benaming loverboy kent men enkel in Nederland en België terwijl de naam ook in opkomst lijkt te zijn in Duitsland, in de rest van de wereld spreekt men eerder van een pooier of een mensenhandelaar. Loverboys, pooiers en mensenhandelaren over heel de wereld gebruiken romantische verleidingstechnieken en manipulatie om meisjes en vrouwen in hun macht te krijgen en ze voor hun te laten werken in de prostitutie of andere illegale activiteiten bijvoorbeeld als drugskoerierster.

Slachtoffer van een loverboy / wat is prostitutie 

Prostitutie is seks voor geld. In Nederland werken zo’n 30.000 vrouwen en meisjes vaak tegen hun zin in de prostitutie. Een gedeelte van deze 30.000 prostituees zijn jonger dan 18 jaar.

Loverboys en hun werkwijze 

In hoofdlijnen zijn er twee manieren waarop loverboys te werk gaan en dat is op de klassieke werkwijze en de internet werkwijze. In het algemeen zijn loverboys leuke, moderne jongens om te zien, ruim 2/3 van hen is van allochtone afkomst waarvan plusminus 37 procent Nederlandse Marokkanen zijn, aan wie het geen moeite kost om contact met meisjes en vrouwen te leggen, helaas kiezen ze soms heel jonge meisjes uit als hun slachtoffer. Bij de klassieke werkwijze zal het contact bijvoorbeeld tot stand komen bij het schoolplein, in de discotheek of op een feest. Ze proberen op een overtuigende manier zo snel mogelijk een relatie op te bouwen die op het eerste gezicht leuk lijkt. De meisjes krijgen zeer veel aandacht dit kan gepaard gaan met het geven van cadeau’s maar dit hoeft niet zo te zijn. De afspraakjes zullen elkaar snel opvolgen, het opbouwen van een hechte relatie mag niet teveel tijd in beslag nemen.

De klassieke werkwijze van een loverboy

 • De eerste stap is om een ontmoeting te creeëren, indruk te maken en zo snel mogelijk een hechte relatie op te bouwen.
 • De tweede stap bestaat uit een relatie opbouwen, haar losweken van haar eigen sociale contacten en steeds meer betrekken bij zijn leefwereld en vrienden. De bedoeling hiervan is om het meisje emotioneel afhankelijk te maken.
 • De derde stap bestaat vaak uit seksuele contacten, al vrij snel ontstaat er een seksuele relatie.
 • De vierde stap is om de seksuele grenzen van het meisje steeds te verleggen bijvoorbeeld door naar de sauna te gaan, naar een parenclub of door haar met een vriend van hem naar bed te laten gaan. Soms wordt het meisje gedwongen om drank of drugs te gebruiken. Het belangrijkste in de relatie lijkt nu seks, geld, drugs en andere dingen te zijn en niet meer het samen een leuke relatie opbouwen.
 • De vijfde stap kunnen we noemen het aanzetten tot prostitutie, het meisje is vaak door het losweken van haar eigen familie en overige sociale contacten emotioneel sterk afhankelijk geworden van de loverboy en ziet vaak geen kans de relatie te verbreken. Vaak zullen in dit stadium dwang en emoties worden gebruikt om het meisje aan te zetten tot prostitutiewerkzaamheden of andere illegale activiteiten die veel geld opleveren en die zij zelf niet wil.
 • Deze zesde stap noemen we ook wel exploitatie, als het meisje eenmaal gestart is met werken (op straat, achter het raam of in een illegaal of besloten bedrijf) is de controle erg groot. Bij werkweigering kunnen bedreiging en mishandeling volgen. Stoppen is vaak erg moeilijk, de angst is zeer groot en sommigen worden ook nog geïntimideerd en gechanteerd. Het zelfvertrouwen van het meisje is erg klein geworden en ze weet vaak ook niet waar ze hulp kan vragen.

Loverboys en hun internet werkwijze 

De laatste jaren is het gebruik van internet door loverboys steeds meer in opkomst omdat het een makkelijke, snelle en laagdrempelige manier van contact leggen is.

De internet werkwijze door loverboys

 • De eerste stap is het aanmaken van een spannend en aantrekkelijk profiel op internet vaak onder een nick-name. Het aanmelden van dit profiel op chat- en profielsites en ook via Twitter. Om vertrouwen te wekken komen er vaak veel meisjes voor op de vriendenlijst.
 • Tijdens de tweede stap gaat de loverboy actief slachtoffers ronselen. Hij kijkt naar (profiel)foto’s, kijkt of het profiel is afgeschermd, wat het meisje verteld en wie haar vrienden en vriendinnen zijn.
 • De derde stap bestaat uit het leggen van contact met meerdere uitgekozen slachtoffers en het wachten op reactie.
 • De vierde stap bestaat uit het versieren, het opstarten van een relatie. De loverboy probeert hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het slachtoffer
 • om vertrouwen te winnen. Stelt haar voor aan ‘vrienden’.
 • Bij de vijfde stap probeert de loverboy het slachtoffer veel over zichzelf te laten vertellen en zich te laten zien via de webcam. Met deze informatie probeert hij het slachtoffer dingen voor hem te laten doen en haar onder druk te zetten.
 • Bij de zesde stap gaat het slachtoffer in het echt of via de webcam werken als prostituee. Soms gebruikt hij haar ook voor andere doeleinden, hij laat bijvoorbeeld auto’s of telefoonabonnementen op haar naam zetten, hij vraagt haar een lening af te sluiten of zet haar in voor de drugshandel.

Wat is een lovergirl 

Een lovergirl is vaak zelf het slachtoffer van een loverboy en zij probeert onder druk of om eigen voordeel nieuwe slachtoffers voor de loverboy te zoeken. Ze zal proberen een vriendin van het nieuwe slachtoffer te worden om zo haar vertrouwen te winnen. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk informatie aan de loverboy door te kunnen geven en het nieuwe slachtoffer met hem in contact te kunnen brengen of om haar zelf aan het werk te zetten.

Slachtoffer van een loverboy of lovergirl de kenmerken 

 • Het is moeilijk om algemene kenmerken te geven van welke meisjes meestal het slachtoffer worden van een loverboy of lovergirl toch wil ik proberen enige aanwijzingen hier over te geven. Kenmerken slachtoffers loverboy/lovergirl:
 • Vaak zijn slachtoffers van een loverboy/lovergirl jonge, kwetsbare meisjes die in de puberteit zijn.
 • Deze meisjes hebben dikwijls weinig zelfvertrouwen, een negatief beeld van zichzelf, zijn onzeker en durven niet voor zichzelf op te komen.
 • Onder de slachtoffers komen er relatief veel uit gebroken gezinnen, soms hebben ze thuis al te maken gehad met mishandeling of misbruik.

Signalen die slachtoffers van een loverboy/lovergirl afgeven 

 • Een meisje zal sterk veranderen in korte tijd als ze een relatie heeft met een loverboy en kan dan de volgende signalen afgeven:
 • Teruggetrokken zijn
 • Sneller geïrriteerd en boos zijn
 • Slechter presteren op school dan normaal
 • Meer spijbelen
 • Andere dingen belangrijk vinden dan gebruikelijk
 • Zich slecht aan afspraken houden
 • Cadeau’s bezitten waarvan de herkomst onbekend is
 • Veel weg zijn en niet eerlijk zeggen waarheen
 • Verwaarlozing van familie en andere sociale contacten en vaak in korte tijd een geheel of gedeeltelijk nieuwe vriendenkring
 • Het voor het eerst gebruiken van alcohol of drugs, of meer dan eerst hiervan gebruiken.
 • Natuurlijk kunnen al deze signalen ook een andere oorzaak hebben, maar wees als ouders attent als de situatie je vreemd voorkomt

Slachtoffer van een loverboy/lovergirl wat nu 

Als je vermoedens hebt dat je dochter slachtoffer is van een loverboy/pooier/mensenhandelaar probeer dan bovenal het gesprek open te houden en laat voelen dat je naast haar staat. Geef vertrouwen en geef aan altijd beschikbaar voor haar te zijn. Verbied contact met de loverboy/lovergirl niet, een betere manier is om deze thuis uit te nodigen om meer grip op de situatie te houden. Er zijn verschillende organisaties die hulp bieden aan slachtoffers van loverboys/lovergirls bijvoorbeeld: Bureau Jeugdzorg dat hulp op maat biedt of als men in het midden van het land woont de organisatie Pretty Woman.

Slachtoffer van een loverboy/lovergirl mogelijke juridische stappen 

Juridische stappen tegen de praktijken van loverboys/lovergirls zijn vaak moeilijk door gebrek aan bewijs. Vaak is door het vele manipuleren moeilijk aan te tonen dat de slachtoffers werden gedwongen. Ook kan het zo zijn dat hun verhaal niet helemaal klopt omdat ze regelmatig onder invloed waren van drank en/of drugs. Daarnaast maakt de angst die het slachtoffer voor de loverboy voelt het moeilijk om stappen te ondernemen, of voelen ze zich emotioneel nog zo gebonden dat aangeven niet bespreekbaar is. Als men ondanks deze belemmeringen toch juridische stappen wil ondernemen kan men dit doen bij de zedenpolitie of het team ‘commerciële zeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *