Game verslaving: verslaafd of verslaving aan spelletjes dus gameverslaving

In de ban van online-games, gameverslaving. In dit artikel schrijf ik over dit tegenwoordig veel voorkomende verschijnsel, wat gameverslaving is, wat de oorzaken zijn, wat de symptomen zijn en welke behandelingen mogelijk zijn. Veel wetenswaardigheden en feiten over gameverslaving, game taal en games.

Game verslaving

Game verslaving: verslaafd of verslaving aan spelletjes dus gameverslaving

Game verslaving is zeker bij mensen die geen dagelijkse bezigheid hebben een groot probleem !!

Gameverslaving: wat is gameverslaving de oorzaken symptomen en behandeling

Gameverslavign is een verschijnsel dat relatief nieuw is en er bestaat eigenlijk nog niet echt een definitie van. Men gebruikt bij onderzoeken dikwijls dezelfde criteria als bij internetverslaving en gokverslaving. Er is bij alle soorten verslaving een oorzaak. In gamen of gokken of bijvoorbeeld in drank of drugs vlucht men weg.van problemen. Door het vermijden van het echte probleem ontstaat dus een verslaving. In een schijnwereld vlucht men weg en dit leidt in extreme gevallen tot verslaving.

Gamen als tijdverdrijf

Computergames worden door over de 80 procent van alle jongeren in Nederland via speciale spelcomputers of via de pc gespeeld, en dat soms zelfs ook in de nacht. Veel Amerikanen zijn door het tijdverschil op het internet actief als het bij ons nacht is. Gamen zorgt voor grote problemen onder jongens en omdat de speltechnologiën steeds beter worden en zich ook steeds verder perfectioneren denkt men dat de problemen nog in aanvang toe zullen nemen in de komende jaren. Er zijn heel veel verschilllende soorten games die kunnen worden gespeeld, maar het zijn overwegend de Massively Multiplayer Online Role-Playing Games waarvan de werking verslavend is, dit zijn spellen die met grote groepen spelers tegelijk op het internet gespeeld kunnen worden.

World of Warcraft zeer populaire videogame

World of Warcraft is in de sector van Massively Multiplayer Online Role-Player Games de populairste videogame en wordt door miljoenen mensen, overwegend jongeren, over heel de wereld gespeeld. Hierbij wordt een eigen karakter gecreeërd en dit karakter ontwikkeld zich steeds verder in een virtuele wereld. Deze virtuele wereld gaat ook door met ontwikkelen als de speler niet speelt, dit stimuleert de speler om steeds actief te zijn en heeft daarom een verslavende werking.

Maatregelen tegen videogames

Soms stelt men in Azië en ook op andere plaatsen van overheidswege beperkingen voor het verminderen van de negatieve kanten van gamen. Hiervan zijn enige voorbeelden bekend: het aantal uren dat jonge gamers  mogen spelen is in China gelimiteerd, het spel Grand Theft Auto IV werd in Thailand verboden na een gewelddadige overval op een taxichauffeur, want de overval was op dezelfde manier als in het spel gebeurd. In Austalie is het ook verboden om bepaalde games te verkopen. In Europa werd slechts de Pan European Game uitgebracht, nier hoort een schaalvergroting bij die de mogelijke schadelijkheid van een spel bij bepaalde leeftijdsgroepen aangeeft.

Oorzaken gameverslaving

Bij elke verslaving is er een achterliggende oorzaak. In veel gevallen moeten die op het gebied van depressieve gevoelens, problemen op het werk of thuis, weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, moeite hebben met het omgaan van emoties en moeilijk contacten kunnen leggen gezocht worden. Dan gaat men vluchtgedrag vertonen en door games te spelen wordt de aandacht zo erg in beslag genomen dat werkelijke problemen heel erg op de achtergrond raken.

Symptomen gameverslaving

Gameverslaving kan symptomen met zich meebrengen en enkele daarvan zijn: moeite hebben met spelen te stoppen, meer te spelen dan men van plan was, in conflict komen door het gamen, als men niet speelt vertonen zich onthoudingsverschijnselen, te weinig slapen en nergens anders meer belangstelling voor te hebben. Over het eigen gedrag verliest de persoon de controle en dit kan voor zijn omgeving en ook voor hemzelf serieuze gevolgen hebben. Volgens een voorzichtige schatting zijn van de jeugdigen tussen 13 en 17 jaar 1,5 procent gameverslaafd. Extra gevoelig voor gameverslaving kunnen jongeren met een autistische stoornis zijn, want de games worden als veilig en overzichtelijk ervaren en de gewone wereld geeft hun vaak het gevoel van onvoorspelbaarheid en onbetrouwbaarheid. Bij games verlopen de contacten via het internet en deze contacten zijn niet zo beangstigend als persoonlijke contacten.

Behandeling gameverslaving

Bij het tegengaan van gameverslaving kan preventie een belangrijke rol spelen. Er is naast de gameverslaafden ook een heel grote groep die nog op de rand balanceert en sociale en psychische factoren hebben een heel belangrijke invloed op naar welke kant het gedrag van iemand doorslaat. Voor deze groep is preventie erg belangrijk, het is dan ook van het allergrootste belang dat de eigen verantwoordelijkheden door de overheid, door de ouders of opvoeders en door de producenten serieus worden genomen. Dat ouders met het aangeven van grenzen vaak moeite hebben is bekend en dit komt doordat ze volkomen onbekend zijn met mediagebruik in het algemeen en games in het bijzonder. Het is toch belangrijk dat ouders duidelijke grenzen aangeven, welke spellen niet en wel spellen wel gespeeld mogen worden en hoeveel tijd aan het spelen van games besteed mag worden.

Tot de opvoedkundige taak van de ouders behoort ook het controleren van afspraken. De preventieve taak van de producenten bestaat vooral uit het geven van voorlichting over de gevaren die verbonden zijn aan het spelen van bepaalde games in het bijzonder en ook het spelen van games in het algemeen. Eigenlijk zou het ontwerp van sterk verslavende games aangepast moeten worden. Een gamer kan zichzelf op een website die hiervoor gemaakt is testen hoever het verslavingsproces al is gevorderd. Nodig is ook om voor scholen voorlichtingsprogramma’s op te stellen, want door op scholen voorlichting te geven kunnen veel jongeren bereikt worden. De taak van de overheid is om ontwikkelingen goed in het oog te houden en als het nodig is ook in te grijpen. Er zijn meerdere instellingen in ons land die bij sprake van gameverslaving kunnen helpen.

Er zijn meerdere mogelijkheden bij een hulpverleningstraject, het kan uit het overgeven van kennis over verslaving, de gevolgen ervan en de beste omgangsmethode ervan bestaan en ook is er vaak sport groepsgesprekken, weerbaarheidstrainingen en creatieve therapie. Het wordt bij christelijke instellingen in veel gevallen ook nog met bijbelstudie aangevuld. Na het doorlopen van een hulpverleningstraject is er de mogelijkheid om zich bij een Stay Clean groep aan te sluiten, hier geven lotgenoten elkaar steun en dit kan heel nuttig zijn.

Verslavingsklinieken en gameverslaving

In het spelen van games vinden mensen met een gameverslaving iets waar ze behoefte aan hebben, maar wat het werkelijke leven hen niet kan bieden. Dit kan bijvoorbeeld uitdaging, waardering of structuur zijn, met het online karakter van de game identificeerd de gamer zich. Men voelt zich in veel gevallen depressief wanneer men is gestopt te gamen en het zou een verklaring kunnen zijn dat de productie van de stof endorfine door de beloningssystemen in games wordt gestimuleerd. Deze stof, endorfine, geeft het lichaam een geluksgevoel. Door het spel kunnen gamers meestal op het internet een vriendenkring opbouwen en daarmee hebben ze erg veel moeite in het werkelijke leven. Met andere vormen van verslaving heeft gameverslaving heel veel overeenkomsten.

Gokverslaafden en ook gameverslaafden moeten hun oude vriendschappen weer aanhalen terwijl dit bij drugs- en alcoholverslaafden juist tegenovergesteld is en men nieuwe vrienden moet maken en de oude vrienden vergeten. Ook de behandeling van verschillende vormen van verslavingen komen voor het grootste deel overeen en op de specifieke doelgroep is in de meeste gevallen maar een heel klein gedeelte specifiek gericht.

Game taal chatten avatar first-person shooter third-person shooter en massively

In de gamewereld is gametaal de eigen taal die wordt gebruikt, bij deze woorden kunnen buitenstaanders zich in veel gevallen geen enkele voorstelling maken. Hieronder staan enige belangrijke uitdrukkingen kort toegelicht:

  • Massively multiplayer online role-playing game: een internetspel wat meestal een gewelddadig karakter heeft. Bij dit spel voeren meerdere speler, een groep spelers dus, opdrachten uit.
  • Avatar of karakter: de persoon in de virtuele wereld van de game.
  • Chatten: een manier om met medespelers te communiceren via het toetsenbord.
  • Third-person shooter: een schietspel waar de speler door de ogen kijkt van degene die schiet.
  • First-person shooter: een schietspel waar de speler op het scherm zichzelf ziet lopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *