Spinnen in Nederland: spinnen in huis en de Giftige spinnen en de Tijgerspinnen

Van de kleine diersoorten die wij kennen zijn spinnen een van de meest gevreesde dieren. Er zijn verschillende soorten spinachtigen, voorbeelden hiervan zijn schorpioenen, spinnen, hooiwagens en teken. In dit artikel schrijf ik over het leven van spinnen, dit is een heel interessant onderwerp.

Spinnen in Nederland

Spinnen in Nederland:  spinnen in huis en de Giftige spinnen en de Tijgerspinnen

Het achterlijf, het borststuk en de kop zijn de drie delen van het lichaam van de spin, het achterlijf en het borststuk zijn zo met elkaar vergroeid dat ze niet apart zijn te onderscheiden. Mensen kunnen door slechts enkele spinnensoorten gebeten worden en dit doen ze alleen nadat ze in het nauw worden gedreven. Een spin heeft 8 poten en insecten hebben 6 poten, daarom horen spinnen niet tot de insecten. Spinnen hebben soms 6 enkelvoudige, op zichzelf staande ogen met lenzen maar in de meeste gevallen zijn het 8 enkelvoudige, op zichzelf staande ogen met lenzen en dit is ook een groot verschil tussen spinnen en insecten want deze laatste hebben 2 samengestelde ogen. In de meeste gevallen is het vrouwtje van de spinnen groter dan het mannetje en bij de bevruchting kan dit gevaar opleveren voor het mannetje want als hij te dichtbij komt kan dat tot gevolg hebben dat hij wordt opgegeten. De eieren worden bij sommige spinnensoorten in een cocon achtergelaten en bij andere soorten worden de eieren op de rug gedragen tot ze uitkomen.

Het spinnenweb of spinnenrag

Iedereen is bekend met spinrag, eerst is het nattig en later als het met de lucht in contact komt droogt het op en dan is het een uit verschillende draadjes bestaand sterk draad. Door een jonge spin wordt het spinrag als eerste gebruikt om het nest te verlaten door zich mee te laten drijven met de wind samen met een draad. Het spinrag wordt door oudere spinnen voor nog meerdere andere doeleinden gebruikt, enige voorbeelden daarvan zijn: het wordt gebruikt voor het opbergen van de eieren in een cocon, voor het vangen van een prooi of voor het weven van een web. Er bestaat voor elk van deze doeleinden een ander soort draad.

Spinnen op jacht en jachtmethodes

Afhankelijk van het soort hebben spinnen verschillende jachtmethodes. Een door de kruisspin gebruikte jachtmethode is bijvoorbeeld dat voor het maken van een web eerst spaken aan worden gelegt, dan wordt een vangdraad aangelegt over de spaken met behulp van een hulpdraad. Terwijl dit vangdraad door de spin wordt aangelegt voedt hij zich met het hulpdraad. Dan wordt als laatste werk een signaaldraad aangelegt wat met het web in verbinding staat, zodat de spin als er een insect in het web komt door middel van trilling door het signaaldraad gewaarschuwd. Het insect wordt dan door de plakkerige stof gevangen gehouden, de spin komt in actie en begint het dier op te eten. De draden worden door de spin opgegeten als ze niet plakkerig genoeg voor hun taak zijn en dan begint de spin met het maken van een nieuw web.

Spinnen en de tijgerspin

De tijgerspin, zijn andere naam is ook wel wespenspin, is als men de naam bekijkt heel gevaarlijk, maar dit is in de werkelijkheid niet zo, de naam is enkel aan deze spin gegeven om zijn uiterlijk, zijn beet is ongevaarlijk voor de mens en hij kan niet steken. Oorspronkelijk komt de tijgerspin uit zuidelijke landen maar in Nederland en ook in andere noordelijke landen komt hij steeds meer voor. Ze zijn voornamelijk in de buurt van de heide en bij graslanden te vinden. Het vrouwtje van de tijgerspin is een opvallende verschijning met de zilverkleurige kop en het geelachtige achterlijf met witte en zwarte strepen. In Juli paart de tijgerspin, het vrouwtje zit na deze maand vol met eitjes en de eitjes bewaart ze in een cocon die ze maakt. Deze is rond de grote van een golfbal en lijkt op bruin papier, men kan ze tussen grashalmen of tussen de struiken zien hangen. Gedurende de winter sterft de moederspin in veel gevallen, gemiddeld wordt de tijgerspin tussen de 1 en de 2 jaar oud. In het voorjaar worden de jonge spinnetje geboren, binnen een dag vervellen ze dan verlaten ze het nest door middel van een draad en gaan een onbekende toekomst tegemoet.

Spinnen zijn heel interessant en het is leuk er meer over te weten, het is wel zo dat er heel weinig liefhebbers van spinnen zijn. Spinnen zijn maar kleine beestjes, waarom vinden veel mensen spinnen eigenlijk eng?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *